9 juni 2016

HRM Services

Welkom op onze HR afdeling, de afdeling met de personal touch!

Personele zaken zijn nu eenmaal onderhevig aan een steeds veranderende wet- en regelgeving en daarom vaak lastig voor een ondernemer. De overheid dwingt u op stappen te zetten n het managen van werknemers (personeelsbeleid), want het is geen losstaande managementtaak meer.

Heeft een MKB onderneming baat bij een geformaliseerd en gestandaardiseerd HRM-beleid en weegt dit op tegen de kosten? 

Iedere organisatie is uniek. Wat voor type organisatie u ook bent, het zijn en blijven mensen die de doelen realiseren. En ja, natuurlijk hebben grotere organisatie veel meer baat bij een hoogwaardig HR beleid en de inzet van een breed scala aan HR instrumenten.

Wij richten ons met name op het MKB bedrijf (tot 100/150 medewerkers) en kijken samen met de ondernemer hoe het HR beleid op dat moment binnen de onderneming het beste vorm kan worden gegeven en in welk tempo. Wij zorgen voor maatwerk door te kijken waar de onderneming op dat moment behoefte aan heeft en wat de behoefte is op de middel- en langere termijn. Gelijktijdig zorgen wij er voor dat er ruimte is binnen het HRM-beleid om mee te groeien in de ontwikkeling van de organisatie. Het ontwikkelen en beheersen van uw HR beleid is ondergebracht in unieke abonnementsvormen en dit zorgt er voor dat de kosten prima onder controle blijven en kunnen worden uitgesmeerd over meerdere jaren.

Onderzoek onder MKB bedrijven heeft wel degelijk uitgewezen dat een helder HR-beleid een positief effect heeft op de prestaties van de individuele werknemers en uiteindelijk dus ook op de bedrijfsresultaten.

Niet investeren in HR beleid staat gelijk aan het missen van een kans