Snel: Garantie 100%-beveiliging data niet mogelijk

De Belastingdienst spant zich volledig in om zorgvuldig om te gaan met gegevens. Er blijven echter altijd beveiligingsrisico’s bestaan als onderdeel van het reguliere operationele proces. Voor geen enkele organisatie is het mogelijk een 100%-beveiliging van gegevens te garanderen. Dit antwoordt staatssecretaris Snel op vragen van de vaste commissie voor Financiën. Onder meer op basis Read more about Snel: Garantie 100%-beveiliging data niet mogelijk[…]

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet Nederland belastingvoordelen die voorheen alleen golden voor ondernemingen in Nederland ook toekennen aan ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de Europese Unie. Als deze ondernemingen er gebruik van maken zou dat de Read more about Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen[…]

10 aandachtspunten aangifte IB 2018

De Belastingdienst zet in twee handreikingen de 10 belangrijkste aandachtspunten op een rij voor de aangifte inkomstenbelasting 2018. De eerste handreiking is op 8 februari gepubliceerd. Het gaat om de volgende onderwerpen: 1. Restant persoonsgebonden aftrek (PGA) 2. Eigen woning en echtscheiding 3. Eigen woning: hypotheekverhoging 4. Starters op de woningmarkt 5. Studiekosten 6. Resultaat overige Read more about 10 aandachtspunten aangifte IB 2018[…]

Controleert u de aangifte van uw Valentijn?

Fiscale partners zijn verantwoordelijk voor hun eigen aangifte inkomstenbelasting en die van hun partner. Het feit dat een man de aangifte gedurende een aantal jaren verkeerd invult terwijl zijn vrouw bij de Belastingdienst werkt, wordt de vrouw zwaar aangerekend en leidt zelfs tot haar ontslag. In 2013 constateerde de inspecteur dat de man van de Read more about Controleert u de aangifte van uw Valentijn?[…]

Btw-aangifte Mijn Belastingdienst mogelijk niet verstuurd

De Belastingdienst stelt vast dat in een aantal gevallen de btw-aangifte wel is ingevuld, maar nog niet is verzonden bij ondernemers die gebruik maken van het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Dit komt omdat deze gebruikers een belangrijke handeling vergeten zijn. Om btw-aangifte via het portaal te kunnen doen, moet de gebruiker inloggen met DigiD. Read more about Btw-aangifte Mijn Belastingdienst mogelijk niet verstuurd[…]

Corine Klaassen beschermvrouwe van Annafrij huis

Met gepaste trots mag ik u mededelen dat ik eervol de titel van beschermvrouwe van stichting annafrij huis heb aanvaard. Jaren al met passie bestuurslid van deze geweldige stichting. Veel nieuws items welke u via de media door oa Stg Alzheimer etc. onder uw aandacht worden gebracht. Dementie eenverzamelnaam voor vele ziekten. Te veel om Read more about Corine Klaassen beschermvrouwe van Annafrij huis[…]

Zakelijke afsplitsing leidt tot teruggave OVB

Bij overgang van vermogen vanwege een juridische afsplitsing geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting, tenzij de splitsing in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. B.V. X is ontstaan door een juridische afsplitsing van B.V. Y. Deze laatste B.V. houdt de aandelen in B.V. X. Bij de afsplitsing zijn onroerende zaken onder Read more about Zakelijke afsplitsing leidt tot teruggave OVB[…]

Dwangsommen bedrijven wellicht niet meer aftrekbaar

Bedrijven die een dwangsom krijgen opgelegd, bijvoorbeeld voor het overtreden van milieuregels, kunnen deze nu nog aftrekken van de belasting. Minister Hoekstra zei in de Tweede Kamer dat hij gaat onderzoeken of dat kan veranderen en indien haalbaar om dit in het belastingplan 2020 aan te passen. De minister kwam met de toezegging naar aanleiding van vragen uit Read more about Dwangsommen bedrijven wellicht niet meer aftrekbaar[…]

Alleen aftrek scholingsuitgaven als kosten ‘drukken

De inspecteur mag bij het vaststellen van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen uitgaan van de juistheid van de gegevens uit de aangifte. Hij is alleen tot nader onderzoek gehouden als hij aan de juistheid van enig in de aangifte opgenomen gegeven in redelijkheid behoort te twijfelen. Tot 1 juli 2013 was een man in dienst bij Read more about Alleen aftrek scholingsuitgaven als kosten ‘drukken[…]