Invloed MLI op MKB-praktijk groter dan wellicht verwacht

Per 1 juli 2019 treedt het Multilateraal verdrag of Multilateraal instrument in werking. Doel is misbruik van belastingverdragen tegengaan. Hoewel bedoeld voor multinationals, zal ook het MKB met grensoverschrijdende activiteiten, te maken krijgen met het multilateraal verdrag volgens prof. dr. Daniël Smit.

Hoewel het multilateraal verdrag of multilateraal instrument (MLI) al per 1 juli 2019 in werking treedt, krijgt het bedrijfsleven nog tot 1 januari 2020 de tijd zich voor te bereiden op het MLI. Het doel van het MLI is het voorkomen van misbruik van het gebruik van belastingverdragen. Een belastingverdrag heeft tot doel het voorkomen van dubbele belastingheffing, doordat landen onderling overeenkomen welk land over welk inkomen of vermogen heffingsrecht krijgt. Sommige internationaal opererende ondernemingen gebruiken belastingverdragen juist om over winsten nergens belasting te hoeven te betalen. Het OESO vindt dit ongewenst en wil daar iets tegen doen.

In beginsel kost het opnemen van antimisbruikbepalingen in elk belastingverdrag heel veel tijd. Elk verdrag zal afzonderlijk weer opnieuw uitonderhandeld moeten worden. Om die reden is er een Europese richtlijn tot invoering van het MLI tot stand gekomen.

Met het MLI worden antimisbruikbepalingen in belastingverdragen opgenomen zonder dat de landen over een belastingverdrag met elkaar opnieuw in onderhandeling hoeven te gaan. In de praktijk betekent dit dat men bij het raadplegen van een belastingverdrag, na 1 januari 2020 ook het MLI moet raadplegen.

Bron @Taxence