Papieren accountantsverklaring vervangen door SBR-Assurance

Sinds 1 januari 2018 kunnen middelgrote ondernemingen hun jaarverslag over 2017 niet meer op papier of in pdf-versie deponeren bij de Kamer van Koophandel. Daarmee verdwijnt ook de ‘natte handtekening’ van de accountant. De nu verplichte en vernieuwde digitale accountantsverklaring heet SBR-Assurance. Met ingang van het boekjaar 2017 is het voor iedere middelgrote onderneming verplicht Read more about Papieren accountantsverklaring vervangen door SBR-Assurance[…]

CORPORATE RISK & STRATEGY ADVISORS

BnP staat voor kwaliteit, evenals PartnersTerdu. Om u nog beter van dienst te zijn, is onlangs een samenwerking aangegaan. Een  professionele en gekwalificeerde organisatie,  die over de nodige kennis en brede ervaring beschikken om, op hoogwaardig niveau en in alle omstandigheden, risicovolle situaties en corporate conflicten integraal en efficiënt op te lossen. Ze springen voor u Read more about CORPORATE RISK & STRATEGY ADVISORS[…]

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2018

De redactie heeft een uitgebreid memorandum geschreven over de fiscale maatregelen die het (demissionaire) kabinet in de Prinsjesdagstukken aankondigt. De tekst is verdeeld in de volgende onderwerpen: – maatregelen ondernemingen; – maatregelen werkgever; – maatregelen internationale situaties; – maatregelen btw & accijnzen; – maatregelen auto & mobiliteit; – maatregelen particulieren; – overige maatregelen. Ik wens Read more about Prinsjesdagspecial Belastingplan 2018[…]

Ins en outs van de nieuwe faillissementsprocedure

Onlangs is het wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet er onder andere voor zorgen dat faillissementsprocedures in de toekomst efficiënter verlopen. Hierdoor kunnen schuldeisers sneller hun geld ontvangen en wordt de controle van de lijst met vorderingen eenvoudiger. In het ingediende wetsvoorstel staat dat digitaal verwerken van gegevens en het Read more about Ins en outs van de nieuwe faillissementsprocedure[…]

Verplicht e-deponeren in de zomer van 2017 of 2019?

Organisaties die vallen onder het jaarrekeningregime van middelgrote organisaties moeten de jaarrekening vanaf het boekjaar 2017 verplicht deponeren met Standard Business Reporting (SBR). Zij moeten de jaarrekening binnen acht dagen na het vaststellen deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Organisaties kunnen echter ook gebruikmaken van een vrijstelling met een looptijd tot 2019. Een opgemaakte Read more about Verplicht e-deponeren in de zomer van 2017 of 2019?[…]

Onzakelijk debiteurenrisico aanvaard na aandelenoverdracht

Worden in het kader van een overname van een B.V. nieuwe afspraken gemaakt voor de schulden van deze B.V. aan de overdrager? Dan ontstaat een nieuw toetsmoment voor de vraag of de overdrager een debiteurenrisico heeft aanvaard dat een derde niet zou hebben aanvaard, maar het belang dienst van de aandeelhouder van de overdrager. Een vader bezat Read more about Onzakelijk debiteurenrisico aanvaard na aandelenoverdracht[…]

Wel of niet deponeren?

Bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn voorbeelden van rechtsvormen die verplicht zijn de jaarrekening te deponeren. Voor eenmanszaken geldt deze verplichting niet. Ook dochterbedrijven, pensioen- en stamrecht-bv’s hoeven niet te deponeren. Lees verder! Bron : @Kamer van Koophandel

Aangenomen richtlijn doet Amerikaanse bedrijven in Nederland de das om!

Een nieuw aangenomen richtlijnvoorstel moet hybride mismatches met derde landen neutraliseren. Die neutralisatie kan weleens heel vervelend uitpakken voor het Nederlandse vestigingsklimaat en de binnenlandse werkgelegenheid. Linksom of rechtsom betekent dit het einde van de door veel Amerikaanse multinationals in Nederland gehanteerde populaire CV/BV-structuur. Dat laatste zegt Daniël Smit, bijzonder hoogleraar aan de Tilburg University Read more about Aangenomen richtlijn doet Amerikaanse bedrijven in Nederland de das om![…]

Faillissement in de horeca – Wat komt hier allemaal bij kijken?

Hoewel het voor een horecaondernemer nooit leuk is, krijgen toch veel horecabedrijven te maken met faillissement. Dit kan verschillende redenen hebben: van onvoorbereid en te enthousiast aan de slag gaan tot aan een torenhoge huur van het pand. Het runnen van een horecabedrijf is een vak en dat moet je snappen en kunnen. Hoe dan Read more about Faillissement in de horeca – Wat komt hier allemaal bij kijken?[…]