Top vijf tips voor de werkgever per 1 juli 2018!

Per 1 juli gaat er weer het nodige veranderen. Waar moet u als werkgever rekening mee houden? Denk aan de tarieven voor het minimumloon en de deadline voor het tijdig opnemen van vakantiedagen. 1. Wijzigingen minimumloon 2. Aanscherping controle zzp’ers 3. Arbowet: overgangsperiode ten einde 4. Deadline wettelijke vakantiedagen 5. Ingaan eigenrisicodragerschap WGA Meer info Read more about Top vijf tips voor de werkgever per 1 juli 2018![…]

Papieren accountantsverklaring vervangen door SBR-Assurance

Sinds 1 januari 2018 kunnen middelgrote ondernemingen hun jaarverslag over 2017 niet meer op papier of in pdf-versie deponeren bij de Kamer van Koophandel. Daarmee verdwijnt ook de ‘natte handtekening’ van de accountant. De nu verplichte en vernieuwde digitale accountantsverklaring heet SBR-Assurance. Met ingang van het boekjaar 2017 is het voor iedere middelgrote onderneming verplicht Read more about Papieren accountantsverklaring vervangen door SBR-Assurance[…]

CORPORATE RISK & STRATEGY ADVISORS

BnP staat voor kwaliteit, evenals PartnersTerdu. Om u nog beter van dienst te zijn, is onlangs een samenwerking aangegaan. Een  professionele en gekwalificeerde organisatie,  die over de nodige kennis en brede ervaring beschikken om, op hoogwaardig niveau en in alle omstandigheden, risicovolle situaties en corporate conflicten integraal en efficiënt op te lossen. Ze springen voor u Read more about CORPORATE RISK & STRATEGY ADVISORS[…]

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2018

De redactie heeft een uitgebreid memorandum geschreven over de fiscale maatregelen die het (demissionaire) kabinet in de Prinsjesdagstukken aankondigt. De tekst is verdeeld in de volgende onderwerpen: – maatregelen ondernemingen; – maatregelen werkgever; – maatregelen internationale situaties; – maatregelen btw & accijnzen; – maatregelen auto & mobiliteit; – maatregelen particulieren; – overige maatregelen. Ik wens Read more about Prinsjesdagspecial Belastingplan 2018[…]

Ins en outs van de nieuwe faillissementsprocedure

Onlangs is het wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet er onder andere voor zorgen dat faillissementsprocedures in de toekomst efficiënter verlopen. Hierdoor kunnen schuldeisers sneller hun geld ontvangen en wordt de controle van de lijst met vorderingen eenvoudiger. In het ingediende wetsvoorstel staat dat digitaal verwerken van gegevens en het Read more about Ins en outs van de nieuwe faillissementsprocedure[…]

Verplicht e-deponeren in de zomer van 2017 of 2019?

Organisaties die vallen onder het jaarrekeningregime van middelgrote organisaties moeten de jaarrekening vanaf het boekjaar 2017 verplicht deponeren met Standard Business Reporting (SBR). Zij moeten de jaarrekening binnen acht dagen na het vaststellen deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Organisaties kunnen echter ook gebruikmaken van een vrijstelling met een looptijd tot 2019. Een opgemaakte Read more about Verplicht e-deponeren in de zomer van 2017 of 2019?[…]