Verlies op lening aftrekbaar als derden zelfde risico nemen

Een verlies op een lening van een dga aan zijn vennootschap is niet aftrekbaar als de crediteur een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou nemen. Dan heeft de crediteur de bedoeling gehad het belang van de debiteur in de hoedanigheid van aandeelhouder te dienen. Onder voorwaarden is een verlies wel aftrekbaar. Een dga Read more about Verlies op lening aftrekbaar als derden zelfde risico nemen[…]

De btw-gevolgen van Brexit – en hoe u zich hierop voorbereidt

Op 29 maart 2019 is het dan zover: Brexit. Het Verenigd Koninkrijk treedt dan uit de Europese Unie. De Belastingdienst heeft bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk opgeroepen zich voor te bereiden op Brexit. Omdat het btw-systeem in grote mate is geharmoniseerd zal Brexit grote gevolgen hebben voor de btw. Levering van goederen Op Read more about De btw-gevolgen van Brexit – en hoe u zich hierop voorbereidt[…]

Zakelijke afsplitsing leidt tot teruggave OVB

Bij overgang van vermogen vanwege een juridische afsplitsing geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting, tenzij de splitsing in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. B.V. X is ontstaan door een juridische afsplitsing van B.V. Y. Deze laatste B.V. houdt de aandelen in B.V. X. Bij de afsplitsing zijn onroerende zaken onder Read more about Zakelijke afsplitsing leidt tot teruggave OVB[…]

Dwangsommen bedrijven wellicht niet meer aftrekbaar

Bedrijven die een dwangsom krijgen opgelegd, bijvoorbeeld voor het overtreden van milieuregels, kunnen deze nu nog aftrekken van de belasting. Minister Hoekstra zei in de Tweede Kamer dat hij gaat onderzoeken of dat kan veranderen en indien haalbaar om dit in het belastingplan 2020 aan te passen. De minister kwam met de toezegging naar aanleiding van vragen uit Read more about Dwangsommen bedrijven wellicht niet meer aftrekbaar[…]

AFM en DNB willen internationale regulering van crypto’s

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een Kamerbrief waarin hij ingaat op het rapport van de toezichthouders AFM en DNB over regulering van crypto’s. De AFM en DNB komen in hun advies tot de conclusie dat crypto’s inderdaad significante risico’s meebrengen, vooral op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Ook zien zij de Read more about AFM en DNB willen internationale regulering van crypto’s[…]

HR: overgangsrecht privégebruik auto van de zaak legitiem

Voor auto’s met een datum van eerste toelating in Nederland na 1 januari 2017 geldt het 22%-tarief. Voor oudere auto’s geldt het tarief van 25%. De Hoge Raad oordeelt dat de wetgever met het treffen van deze overgangsregeling niet een regeling heeft getroffen die van elke redelijke grond is ontbloot. Mr. Heleen Elbert, fiscaal jurist Read more about HR: overgangsrecht privégebruik auto van de zaak legitiem[…]

Pas goed op met btw en uitstaande leningen

Een B.V. waarvan de omzet gedeeltelijk bestaat uit renteontvangsten op uitstaande leningen en voor een gelijk of kleiner gedeelte uit belaste managementopbrengsten, kan de in rekening gebrachte btw slechts pro rata verrekenen. Een B.V. verleende, voor de omzetbelasting belaste, managementdiensten. Daarnaast bestond de omzet voor een nog groter gedeelte uit renteopbrengsten van uitstaande geldleningen aan Read more about Pas goed op met btw en uitstaande leningen[…]

Fiscus maakt paraplu aanpak deels openbaar

Fiscus maakt paraplu aanpak deels openbaar Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft de staatssecretaris van Financiën enkele stukken met betrekking tot de ‘paraplu aanpak’ Vermogen in het Buitenland openbaar gemaakt. Met de paraplu aanpak wordt een reeks van projecten en handhavingsacties met betrekking tot vermogen in het buitenland bedoeld. De staatssecretaris geeft aan dat de Read more about Fiscus maakt paraplu aanpak deels openbaar[…]

Cliënt moet bijzondere situatie doorgeven aan zijn adviseur

Belastingadviseurs zijn verplicht zich voldoende te verdiepen in de situatie van hun cliënten voordat zij het advies opstellen. Maar de cliënt is ook verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie. Zeker als sprake is van bijzondere omstandigheden, zal hij deze moeten mededelen aan zijn adviseur. Een Nederlandse dj was naar Rechtbank Amsterdam gestapt om een schadevergoeding Read more about Cliënt moet bijzondere situatie doorgeven aan zijn adviseur[…]