Zakenpartner slurpt niet per definitie alle fiscale winst op!

In een zaak voor Hof Amsterdam stelde een Belgische man dat hij geen belastbare winst kon toerekenen aan zijn Nederlandse vaste inrichting in Nederland vanwege de zakelijke winstverdeling tussen hem en zijn zakenpartner. Het hof verwerpt dit standpunt. De Belgische man verrichtte samen met een Nederlander werkzaamheden in een grensoverschrijdend samenwerkingsverband. De Nederlander trad bij Read more about Zakenpartner slurpt niet per definitie alle fiscale winst op![…]

Fiscus moet redelijk brutowinstpercentage schatten!

De inspecteur kan de winst van een onderneming zelf berekenen als er voldoende aanwijzingen zijn dat de aangifte van het bedrijf te veel onjuistheden bevat. Dan nog moet de fiscus een redelijke schatting maken. Daarbij is het van belang dat de inspecteur uitgaat van een redelijk brutowinstpercentage. Een te hoog percentage is niet snel te Read more about Fiscus moet redelijk brutowinstpercentage schatten![…]

Gezamenlijk ondernemen? Alleen op basis van gelijkwaardigheid!

Ondernemen kan ook gezamenlijk plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van een vennootschap onder firma (vof). Wil er sprake zijn van een reële vof, dan moet de samenwerking plaatsvinden op voet van gelijkwaardigheid als vennoten in een vof-verband en van een daarop gerichte wil van de partijen.  Vennootschap onder firma Wanneer een natuurlijke persoon of een Read more about Gezamenlijk ondernemen? Alleen op basis van gelijkwaardigheid![…]

Binnen oude FE gemaakte verliezen alleen verrekenbaar met winsten van bv’s van deze FE

Hof Den Haag oordeelt dat de verliezen van FE oud verrekenbaar blijven. Deze verliezen zijn echter alleen verrekenbaar met de winsten van de vennootschappen die deel uitmaakten van FE oud. Belanghebbende, X bv, houdt de aandelen in A bv. B bv en C bv zijn de dochters van A bv. Verder houdt X bv de Read more about Binnen oude FE gemaakte verliezen alleen verrekenbaar met winsten van bv’s van deze FE[…]

Actuele informatie over proces van gegevensuitwisseling

De staatssecretaris van Financiën heeft een Wob-verzoek ontvangen om de stappen te noemen die de fiscus onderneemt als een verzoek om internationale gegevensuitwisseling binnenkomt. Daarnaast zijn meer vragen gesteld over dit proces. De staatssecretaris heeft het verzoek gedeeltelijk toegewezen. De staatssecretaris van Financiën heeft een Wob-verzoek ontvangen om de stappen te noemen die de fiscus Read more about Actuele informatie over proces van gegevensuitwisseling[…]

Bevoegdheid tot vertegenwoordiging geen algehele volmacht

Wordt een erfgenaam aangewezen als vertegenwoordiger voor het beheer van een nalatenschap? En vertegenwoordigt hij de erfgenamen bij het doen van de belastingaangifte en betaling van de belastingschulden van de erflater? Dan betekent dat nog niet dat de vertegenwoordiger ook namens de erven in beroep kan komen bij de rechtbank. Lees verder bij de bron: Read more about Bevoegdheid tot vertegenwoordiging geen algehele volmacht[…]

Zorg dat uw cliënt klaar is voor de btw-verhoging

Per 1 januari 2019 stijgt het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Deze verhoging heeft voor uw cliënten belangrijke gevolgen voor hun administratie, de prijzen van de goederen en diensten, de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang. Primaire levensbehoeften, zoals drinkwater, zullen duurder worden. Lees verder bij de bron: http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/uitgelicht-verdieping/zorg-d… Meer info de koffie staat Read more about Zorg dat uw cliënt klaar is voor de btw-verhoging[…]

Herziening verdeling is grond voor navordering

Als een belastingplichtige zelf via een herziene aangifte verzoekt om herverdeling van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en box 3-vermogen, is geen sprake van het ontbreken van een nieuw feit dat navordering verhindert. Lees verder bij de bron: http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/herziening-ve… Meer info de koffie staat klaar! https://www.b-n-p.nl/

Beantwoording Kamervragen infiltratie bij Belastingdienst

Op 16 augustus 2018 heeft de staatssecretaris antwoord gegeven op vragen van de leden Leijten en Van Raak over het bericht dat een bende cocaïnesmokkelaars is geïnfiltreerd bij de Belastingdienst. Lees verder bij de bron: http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/beantwoording… Meer info de koffie staat klaar! https://www.b-n-p.nl/