Belastingdienst nog niet AVG-proof

“De veranderopgave is onverminderd groot en er is nog een lange weg te gaan.” Dat schrijft staatssecretaris Snel bij de 23e Halfjaarrapportage van de Belastingdienst. Naast de vernieuwing van de dienst komt onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan bod. De Belastingdienst vernieuwt met een stapsgewijze aanpak. De focus ligt op personeel, ICT en sturing. Read more about Belastingdienst nog niet AVG-proof[…]

Aftrek van onverschuldigd betaalde btw lastig, maar mogelijk

Als een afnemer van een levering gefactureerde btw betaalt aan zijn leverancier terwijl de verleggingsregeling van toepassing is, zal hij in eerste instantie moeten proberen deze btw terug te krijgen van de leverancier. Is dit niet mogelijk of heel lastig, dan moet de afnemer de Belastingdienst rechtstreeks om een terugbetaling van btw kunnen verzoeken. Dit Read more about Aftrek van onverschuldigd betaalde btw lastig, maar mogelijk[…]

Rechtbank stelt wettelijke regeling belastingrente buiten werking

Dient iemand na 1 april maar voor 1 juli een aangifte in? Dan is het in rekening brengen van belastingrente mogelijk in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een buitenlands belastingplichtige ontving een uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting 2015 in Nederland. De man deed voor 1 juli 2016 aangifte en ontving vervolgens Read more about Rechtbank stelt wettelijke regeling belastingrente buiten werking[…]

Nieuwe btw-opgaaf zonnepanelen

De btw-opgaaf zonnepaneelhouders is eind vorig jaar gewijzigd. In deze nieuwe opgaaf is de keuzemogelijkheid voor ontheffing van administratieve verplichtingen verwijderd. Deze ontheffing is met de nieuwe opgaaf geautomatiseerd. Een particulier met zonnepanelen krijgt, nadat hij een 1e aangifte ontvangen heeft, een brief waarin staat dat geen aangifte meer nodig is voor de btw. De Belastingdienst Read more about Nieuwe btw-opgaaf zonnepanelen[…]

Rechtbank: gebruik van BSN in btw-nummer onrechtmatig

Het gebruik van het BSN in het btw-nummer van zelfstandigen is niet noodzakelijk voor de uitvoering van de taak van de Belastingdienst, het kan ook met andere btw-nummers. Bovendien is het gebruik van het BSN in btw-nummers in strijd met privacywetgeving. De staatssecretaris moet daarom uiterlijk 1 januari 2020 aan de ondernemer een nieuw btw-nummer Read more about Rechtbank: gebruik van BSN in btw-nummer onrechtmatig[…]

Naheffingsaanslag BPM niet in strijd met Unierecht

De Belastingdienst mag een naheffingsaanslag BPM opleggen na de registratie in het Nederlandse kentekenregister van een buitenlandse auto. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de naheffingsaanslag niet leidt tot een hoger bedrag aan BPM dan dat rust op gebruikte binnenlandse auto’s. Een man had op 10 december 2013 aangifte BPM gedaan in verband met de Read more about Naheffingsaanslag BPM niet in strijd met Unierecht[…]

Vrijwillig belasting afdragen, is dat mogelijk?

Zijn we belasting verschuldigd aan de staat of is belasting een gift aan onszelf? Zou u het waarderen als de fiscus jaarlijks een bedankbriefje stuurt voor uw belastingafdracht? Tijdens een seminar verkennen filosofen, sociologen en fiscalisten de mogelijkheid van een vrijwillige belasting, daarover schrijft het FD. Belasting is een gift Volgens de Duitse filosoof Peter Read more about Vrijwillig belasting afdragen, is dat mogelijk?[…]

Fiscus gaat steeds verder bij het verzamelen van informatie!

Is de privacy van belastingplichtigen nog wel gewaarborgd? door mr. Merijn van Leeuwen Bij brief van 18 februari 2019 informeerde Staatssecretaris Snel de Tweede Kamer over de manier waarop de fiscus informatie verzamelt van belastingplichtigen. De brief was het gevolg van vragen van kamerlid Nijboer (PVDA). Informatieplicht belastingplichtige In beginsel is een belastingplichtige – kort gezegd Read more about Fiscus gaat steeds verder bij het verzamelen van informatie![…]

Aangifte Inkomstenbelasting 2018 zelfs voor eigenwoningexperts een uitdaging!

Waar de slogan van de Belastingdienst “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” in het verleden nog wel eens van toepassing was, gaat deze voor de eigenwoningregeling al lange tijd niet meer op. De continue wijzigingen in de eigenwoningregeling hebben deze regeling de afgelopen jaren zeer complex gemaakt. Door de invoering van het nieuwe Read more about Aangifte Inkomstenbelasting 2018 zelfs voor eigenwoningexperts een uitdaging![…]