Snel: Garantie 100%-beveiliging data niet mogelijk

De Belastingdienst spant zich volledig in om zorgvuldig om te gaan met gegevens. Er blijven echter altijd beveiligingsrisico’s bestaan als onderdeel van het reguliere operationele proces. Voor geen enkele organisatie is het mogelijk een 100%-beveiliging van gegevens te garanderen. Dit antwoordt staatssecretaris Snel op vragen van de vaste commissie voor Financiën. Onder meer op basis Read more about Snel: Garantie 100%-beveiliging data niet mogelijk[…]

10 aandachtspunten aangifte IB 2018

De Belastingdienst zet in twee handreikingen de 10 belangrijkste aandachtspunten op een rij voor de aangifte inkomstenbelasting 2018. De eerste handreiking is op 8 februari gepubliceerd. Het gaat om de volgende onderwerpen: 1. Restant persoonsgebonden aftrek (PGA) 2. Eigen woning en echtscheiding 3. Eigen woning: hypotheekverhoging 4. Starters op de woningmarkt 5. Studiekosten 6. Resultaat overige Read more about 10 aandachtspunten aangifte IB 2018[…]

Controleert u de aangifte van uw Valentijn?

Fiscale partners zijn verantwoordelijk voor hun eigen aangifte inkomstenbelasting en die van hun partner. Het feit dat een man de aangifte gedurende een aantal jaren verkeerd invult terwijl zijn vrouw bij de Belastingdienst werkt, wordt de vrouw zwaar aangerekend en leidt zelfs tot haar ontslag. In 2013 constateerde de inspecteur dat de man van de Read more about Controleert u de aangifte van uw Valentijn?[…]

Btw-aangifte Mijn Belastingdienst mogelijk niet verstuurd

De Belastingdienst stelt vast dat in een aantal gevallen de btw-aangifte wel is ingevuld, maar nog niet is verzonden bij ondernemers die gebruik maken van het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Dit komt omdat deze gebruikers een belangrijke handeling vergeten zijn. Om btw-aangifte via het portaal te kunnen doen, moet de gebruiker inloggen met DigiD. Read more about Btw-aangifte Mijn Belastingdienst mogelijk niet verstuurd[…]

Geen partnervrijstelling erfbelasting voor samenwoner

Vanaf 2010 is voor de erfbelasting, een partner de ongehuwde meerderjarige persoon waarmee de ongehuwde meerderjarige belastingplichtige een notarieel samenlevingsovereenkomst is aangegaan en met wie hij op hetzelfde woonadres in de basisregistratie staat ingeschreven. Van de voorwaarde van inschrijving op hetzelfde woonadres als de erflater in de basisregistratie kan de rechter niet afwijken. In 2014 Read more about Geen partnervrijstelling erfbelasting voor samenwoner[…]

De data-speurtocht van de Belastingdienst

De Belastingdienst mag in beginsel alle informatie die mogelijk relevant kan zijn voor de belastingheffing opvragen. Dit antwoordt staatssecretaris Snel op Kamervragen. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een bericht  ‘Gaat de Belastingdienst te ver in de data-speurtocht?’ op 15 november 2018. De wettelijke regelingen voorzien in zogenoemde informatiebevoegdheden van de inspecteur. De bevoegdheden Read more about De data-speurtocht van de Belastingdienst[…]

Handboek Loonheffingen gepubliceerd

Het ‘Handboek Loonheffingen 2019’ is beschikbaar. Het handboek is te downloaden via de website van de Belastingdienst,  belastingdienst.nl/loonheffingen. Binnenkort verschijnt de 4e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2019’. Daarin worden nieuwe onderwerpen opgenomen en bestaande onderwerpen aangepast. Meer informatie: Belastingdienst, 30 januari 2019 Bron @Taxence

Geen dienstbetrekking, geen verzekeringsplicht

Hof Den Haag bevestigt een uitspraak van Rechtbank Den Haag dat er geen sprake was van een dienstbetrekking tussen een handelsmaatschappij en twee middellijke minderheid aandeelhouders. Volgens de inspecteur was dit wel het geval en waren zij verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Een handelsonderneming, een B.V., houdt zich bezig met de groot- en commissiehandel in, Read more about Geen dienstbetrekking, geen verzekeringsplicht[…]

Btw-correctie op basis van werkelijk gebruik of pro rata

De fiscus berekent de correctie van de aftrekbare btw vanwege gemengd gebruik op basis van werkelijk gebruik of aan de hand van omzetverhoudingen, maar niet allebei. Van Rechtbank Zeeland-West-Brabant hoeft dit ook niet. Als een btw-ondernemer btw-belaste goederen of diensten afneemt voor prestaties die deels ook btw-belast zijn en deels btw-vrijgesteld, kan hij niet alle Read more about Btw-correctie op basis van werkelijk gebruik of pro rata[…]