Wetsvoorstel aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling

De Tweede Kamerleden Snels (GL), Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot wijziging van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de Wet Vpb in verband met het voorkomen van oneigenlijk gebruik en het verbreden van de belastinggrondslag. Met dit wetsvoorstel beogen de initiatiefnemers uit te sluiten dat negatieve ontwikkelingen buiten het grondgebied van de EU/EER de Nederlandse belastingopbrengst nog langer raken.

Dit wetsvoorstel wil een dam opwerpen tegen de uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag die plaatsvindt door middel van de aftrek van liquidatieverliezen. Daartoe worden in essentie de volgende drie maatregelen voorgesteld:

–  een beperking van de liquidatieverliesregeling tot liquidaties van dochtervennootschappen waarin de moedervennootschap een kwalificerend belang houdt (materiële beperking);

– een beperking van de liquidatieverliesregeling tot liquidaties van dochtervennootschappen die zijn gevestigd in de EU/EER (territoriale beperking); en

– een beperking van de mogelijkheid tot langdurig uitstel van het aftrekmoment van een liquidatieverlies (temporele beperking).

Als aanvullende maatregel worden vergelijkbare wijzigingen voorgesteld met betrekking tot de stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting (artikel 15i van de Wet Vpb 1969).

Het wetsvoorstel is nu ter consultatie tot en met 16 mei 2019

Meer informatie: Wetsvoorstel aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling, 16 april 2019

 

Bron @Taxence