Welke maatregelen staan er in het nieuwe regeerakkoord met betrekking tot de wet Werk en Zekerheid?

Vast contract pas na 3 jaar de periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar.

Langere proeftijd de mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd om het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers

  • Indien een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden.
  • Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd drie maanden.
  • In overige gevallen blijft de proeftijd zoals deze nu is.

Loondoorbetalingsverplichting voor bedrijven minder dan 25 werknemers neemt het UWV de loondoorbetaling over, maar de ontslagbescherming blijft staan op 2 jaar. In het 2e ziektejaar blijft u wel financieel verantwoordelijk en wij adviseren om goed te kijken welke re-integratie-inspanningen door het UWV worden genomen.

Scholingskosten 

De mogelijkheid wordt verruimd om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.  Bij kosten die zijn gemaakt voor het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever, geldt nu het voorschrift dat dit niet mag gaan om kennis en vaardigheden die (op een later moment) zijn aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen, ook al betreft het een andere dan de huidige functie. Dit voorschrift wordt geschrapt, opdat scholing binnen de eigen organisatie gericht op een andere functie ook in mindering kan worden gebracht op de transitievergoeding. Voor scholing gericht op inzetbaarheid binnen de eigen functie verandert er niets.

Bron @Salarisnet