Vraag vd dag boxshoppen

MOGELIJKE ANTWOORDEN

Antwoord Motivering
A Nee, dat kan helaas niet. De Spaar-B.V. zit sinds 2017 immers ook in box 3.
B Nee, dat kan helaas niet. Bij terugstorten kort na de jaarwisseling zijn er regels om “boxhoppen” tegen te gaan.
C Ja, dat kan. Er is sprake van een TBS-vordering die in box 1 zit, dus geen box 3 heffing.
D Ja, dat kan. Er is sprake van een agio-storting in box 2, dus geen box 3 heffing.

 

Het juiste antwoord is B. Op grond van artikel 2.14 lid 3 sub b en c Wet Inkomstenbelasting 2001 wordt het zogenoemde boxhoppen tegengegaan. En dan kan zich dubbele heffing voordoen!

  • Als de gelden minder dan drie maanden ter beschikking worden gesteld aan de BV, dan worden ze tevens in box 3 belast als er in die drie maanden een peildatum voor box 3 is gelegen (sub b).
  • Als de gelden meer dan drie maar minder dan zes maanden ter beschikking worden gesteld aan de BV, dan geldt dat evenzeer, tenzij de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat aan zijn handelingen zakelijke overwegingen ten grondslag liggen (sub c). Er mag dus tegenbewijs geleverd worden.
  • Met ingang van 2017 wordt aan dit artikellid ook nog een sub d toegevoegd, dat het boxhoppen met een zogenoemde Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) tegen gaat. Voor die situatie geldt zelfs een gevarenzone van zes tot achttien maanden