Vertrouw niet op mededeling over verliesverrekening!

Het totaalbedrag van de nog verrekenbare verliezen wordt niet bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld, maar afzonderlijk als mededeling op het aanslagbiljet vermeld. Aan deze mededeling kan men niet het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat men het totaalbedrag nog kan verrekenen, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Meer info de koffie staat klaar!

Bron: @Taxence