Verlies dat fiscus schrijft, blijft? Nee!

Ondernemers die verliezen hebben gelden, moeten onderscheid maken in verliesvaststellingsbeschikkingen en verliesverrekeningsbeschikkingen. Een verliesverrekeningsbeschikking zegt volgens Rechtbank Noord-Nederland niets over het al dan niet verdampt zijn van na verrekening resterende verliezen.

Lees verder bij de bron!

Bron @Taxence