Verkeerde Serviceberichten Aanslag Vpb voor 2016 en 2017

De Belastingdienst heeft op 19 januari 2017 gemeld dat er iets misgaat bij de Serviceberichten Aanslag (SBA’s) voor de Vpb 2016 en 2017 door een aanpassing in de codes van de berichtsoort. De oude code voor de voorlopige aanslag is in de aangepaste tabel de code voor de definitieve aanslag geworden. En de oude code voor de definitieve aanslag is nu de code voor de navordering. Die aanpassingen zijn abusievelijk door de Belastingdienst niet verwerkt in de de gegevensspecificatie voor de Vpb en zijn daardoor dus ook niet verwerkt in uw software. Als uw software de SBA’s niet automatisch ophaalt, dan raadt de Belastingdienst u aan om de SBA’s voor de Vpb 2016 en 2017 tot nader bericht niet zelf op te halen.

Een nadere toelichting vindt u in het desbetreffende bericht op de website van de Belastingdienst.