Verhuur ligplaatsen jachthaven belast tegen het algemene btw-tarief

Hof Amsterdam beslist dat de verhuur van ligplaatsen in een jachthaven tegen het algemene btw-tarief belast is. Niet aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van een sportaccommodatie van waaruit sportbeoefening plaatsvindt.

@Taxlive