21 juli 2016

Coaching

Om het beste uit uzelf naar boven te halen

Coachen helpt medewerkers, collega´s of een team om verder te ontwikkelen en werkgerelateerde doelen te bereiken. Als coach help je de ander leren. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen.

Het doel van persoonlijke coaching is het stimuleren van ontwikkeling, het leren werken vanuit je kracht, inspiratie opdoen en resultaten bereiken. Bedoeld voor iedereen die gelooft dat persoonlijke effectiviteit toeneemt, naarmate men zichzelf leert te begrijpen.

Kennismakingsafspraak coaching

Coachprincipes

De tien principes van coaching zijn:

 1. Geen coaching zonder zelfsturing
 2. Coaching is resultaatgericht
 3. Coaching is streng
 4. Coaching vraagt om evenwaardigheid
 5. Coaching gaat uit van de gecoachte
 6. Coaching is gebaseerd op vertrouwen
 7. Coaching stimuleert eigen verantwoordelijkheid
 8. Coaching vergroot het bewustzijn
 9. Coaching doe je altijd en overal
 10. Een coach is authentiek

(bron: De dynamiek van coaching door Willem Verhoeven)

Coachingsgesprek

Tijdens een coachingsgesprek kijk je samen naar opgedane ervaringen in concrete (werk)situaties. Hoe heb je iets aangepakt? Hoe zou dat effectiever kunnen? Via feedback, confrontaties, spiegelen en opdrachten verkrijg je inzichten die helpen om tot betere prestaties te komen. Zelfsturing, respect en eigen verantwoordelijkheid staan centraal.

Coachsituaties

Coaching kan in veel verschillende situaties wenselijk zijn.

 1. Vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen. Als een medewerker zichzelf beter leert kennen en weet wat zijn zwakke en sterke punten zijn, kan hij zelfbewust(er) zijn werkzaamheden verrichten.
 2. Aanleren of aanscherpen van vaardigheden, bijvoorbeeld delegeren van taken, voeren van slechtnieuws gesprekken of geven van presentaties.
 3. Structuur brengen in (nieuwe) verantwoordelijkheden of taken.
 4. Bij behoefte aan een klankbord, vanwege een solistische functie of functie op ‘eenzame hoogte’.

Coachingtraject

Coaching is bedoeld voor iedereen. Ook voor u als ondernemer. Bovendien kan coaching een uitstekende methode zijn om de eigen loopbaanontwikkeling een nieuwe impuls te geven.

Coaching is echter alleen nuttig en wenselijk als de coachee gemotiveerd is en invloed heeft op zijn probleem. Als dit niet zo is, heeft coaching geen zin en vergroot het zelfs de machteloosheid.

Ieder coachingstraject via BnP HRM services start met een uitgebreide intake. In dit gesprek wordt de coachingsvraag verhelderd en de werkwijze besproken. Ook checken we of er een wederzijdse klik is.

Een coachingstraject bestaat doorgaans uit vier tot zes gesprekken van 1 ½ uur.

Meer persoonlijke effectiviteit met coaching via BnP HRM services.