21 juli 2016

BnP HR advisering

HRM is ook business, zeker voor het MKB

Onderzoek laat zien dat 59 procent van het huidige MKB met eigen P&O uren van plan is om deze uren te schrappen en de HR taken uit te besteden. Toch wil het MKB wel een HR strategie. De HR strategie is daarom steeds vaker gebaseerd op het outsourcen en delegeren van HR taken en HR processen.

Een goede HR strategie geeft goede ondersteuning bij het invullen van uw organisatiestrategie. De kwaliteit en inzet van uw medewerkers bepalen immers voor een belangrijk deel het resultaat van uw bedrijf.

Om succes te behalen hebt u soms extra ondersteuning en expertise nodig.

BnP HR advisering biedt u een ‘eigen’ HRM specialist die maatwerk levert op het moment dat u dat wenst of nodig hebt. Als adviseur maar ook als sparringpartner op managementniveau of operationeel niveau.

Inhuren HR specialist

HR beleid

In 2013 en 2014 zal nog een dalende vraag naar arbeid zichtbaar zijn. Daarna wordt al rekening gehouden met een tekort aan voldoende geschoold personeel, mede door de vergrijzing en de uitstroom.

Het nu inrichten van een goed HR beleid biedt straks oplossingen.

Een goed HR beleid kan bestaan uit:

Opleiden

Loopbaanbeleid
Flexibiliseren van personeelsbestand

Strategische HR vraagstukken

U kunt BnP HR advisering inhuren voor:

Ontwikkelen van HRM beleid
Organisatieveranderingen
Werving en selectie
Verzuimbegeleiding en Arbo wetgeving
Opleidingsvraagstukken en loopbaanbegeleiding
Arbeidsvoorwaardenpakket
Ontslagprocedures en outplacement
Tijdelijk vervangen of ondersteunen van uw afdeling personeelszaken / HR

HR maatwerk

Personele en organisatorische veranderingen zijn vaak tijdrovend voor uw vaste bezetting. Om toch alles in goede banen te leiden, kunt u externe deskundigheid op projectbasis inschakelen. Uw business en doelstellingen vormen ons uitgangspunt. Doorlopend kijken wij met u naar wat in uw situatie nodig is. Dat noemen wij maatwerk.

BnP HRM services gaat graag met u in gesprek over uw HR wensen!