Ook btw-teruggaaf bij achteraf opgemaakte facturen!

Het Hof Den Haag besliste dat een ondernemer die achteraf facturen had uitgereikt aan een failliet verklaarde afnemer toch recht had op teruggaaf van btw wegens oninbaarheid van zijn vorderingen. De aan het teruggaafverzoek ten grondslag liggende bedragen aan omzetbelasting waren namelijk telkens netjes op tijd op aangifte voldaan.

Meer info vraag naar Andy Klaassen

Bron @Taxence