Ontslagroutes!

Er zijn 2 verplichte ontslagroutes en 1 vrijwillige route. Een werkgever moet een werknemer ontslaan via het UWV als sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden (slechte financiële situatie) óf na 2 jaar ziekte. Bij ontslag wegens persoonlijke redenen (disfunctioneren, onenigheid over te voeren beleid) moet het ontslag via de kantonrechter lopen. Als u het ontslag onderling wilt regelen (ontslag met wederzijds goedvinden), is dat ook mogelijk. Dan moeten de ontslag-afspraken op papier worden gezet in een vaststellingsovereenkomst.

 

Meer info de koffie staat klaar vraag naar Jan!