Onderteken niet zomaar een vaststellingsovereenkomst!

Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst zonder deze eerst goed door te lezen komt voor rekening en risico van de belastingplichtige. Ook als een adviseur geen toelichting over de overeenkomst heeft verstrekt is een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. 

Indien u komt te overlijden kan dit zelfs consequenties geven voor uw erven! 

Meer info en advies vraag naar Jan Christiaens HRM SPECIALIST 

Bron : @taxence