Nog geen verruiming fiscale regelgeving start-ups

Het kabinet wacht de evaluatie van de gebruikelijkloonregeling af voordat het de fiscale regeling voor start-ups en scale-ups aanpast. Dat antwoordt staatssecretaris Snel van Financiën op Kamervragen van het lid Lodders (VVD).

De verlaagde gebruikelijkloonregeling en de aandelenoptiemaatregel zijn nog niet lang genoeg van kracht om conclusies over de effectiviteit te trekken. Het kabinet heeft de ambitie om de positie van start-ups waar nodig en mogelijk te verbeteren en zoekt een eventuele oplossing in de aandelenoptiesfeer. In het regeerakkoord is daarom al afgesproken om de regelgeving rond aandelen(opties) te verruimen, als bij de evaluatie van de verlaagde gebruikelijkloonregeling blijkt dat deze regeling en de aandelenoptieregeling onvoldoende effectief of doelmatig zijn.

In het Belastingplan 2017 is de gebruikelijkoonregeling aangepast in die zin dat het gebruikelijk loon van de dga van een innovatie start-up op het minimumloon kan worden gesteld (de verlaagde gebruikelijkloonregeling). Daarnaast is met ingang van 1 januari 2018 een gedeeltelijke vrijstelling voor werknemersparticipaties geïntroduceerd voor innovatie start-ups (de aandelenoptiemaatregel).

Bron: @Rijksoverheid @Taxlive