Welke maatregelen staan er in het nieuwe regeerakkoord met betrekking tot de wet Werk en Zekerheid?

Vast contract pas na 3 jaar de periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar. Langere proeftijd de mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd om het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers Indien een werkgever direct Read more about Welke maatregelen staan er in het nieuwe regeerakkoord met betrekking tot de wet Werk en Zekerheid?[…]

Vanaf 2018 ook vakantiebijslag over overwerkvergoeding en -toeslag!

Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever ook het minimumloon betalen voor overwerk. Dit is geregeld door aanpassing van het loonbegrip in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Dit heeft ook gevolgen voor de vakantiebijslag. De werknemer heeft recht op een vakantiebijslag die ten minste 8% bedraagt van zijn ten laste van de werkgever komende Read more about Vanaf 2018 ook vakantiebijslag over overwerkvergoeding en -toeslag![…]

Hoe doe je aangifte omzetbelasting?

Btw-aangifte is verplichting als je ondernemer bent voor de omzetbelasting. De aangifte kan per maand zijn, per kwartaal en soms per jaar. Wat komt er  allemaal kijken! ✔️ tarieven en vrijstellingen ✔️doe je zaken in buitenland? ✔️is je factuur ok (voldoet deze aan de factuurvereiste) ✔️ben tijdig met indienen ✔️uw auto van de zaak en BTW Read more about Hoe doe je aangifte omzetbelasting?[…]

Lage BTW gaat omhoog van 6% naar 9%

Het nieuwe kabinet wil in 2019 het lage BTW-tarief verhogen van 6% naar 9%. De opbrengst van deze BTW-verhoging is nodig ter dekking van de verlaging van de belastingen op inkomen. Het lage BTW-tarief (tool) van 6% geldt onder andere voor voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen , kunst en boeken. Daarnaast vallen de volgende diensten onder het Read more about Lage BTW gaat omhoog van 6% naar 9%[…]

Hypotheekrenteaftrek gaat veel sneller omlaag

De hypotheekrenteaftrek zal vanaf 2020 versneld verlaagd worden. Het tarief waartegen een huizenbezitter zijn hypotheekrente mag aftrekken zal in vier jaar met stappen van 3% worden teruggebracht. Om  de verlaging van de hypotheekrenteaftrek (tool) te compenseren, zal het eigenwoningforfait ook omlaag gaan. Dit forfait wordt 0,15% lager. Hierdoor zal voor de meeste huiseigenaren het eigenwoningforfait uitkomen op Read more about Hypotheekrenteaftrek gaat veel sneller omlaag[…]

Zelfstandigenaftrek gaat flink wijzigen

Ondernemers voor de inkomstenbelasting, die voldoen aan het urencriterium, komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. In het regeerakkoord is aangegeven dat de zelfstandigenaftrek gaat wijzigen. In het regeerakkoord (tools) staat dat de overheid aftrekposten (tool), waaronder de zelfstandigenaftrek (tool), vanaf 2020 gaat verlagen naar het basistarief. Als ondernemers voor de inkomstenbelasting voldoen aan het urencriterium kunnen zij in aanmerking Read more about Zelfstandigenaftrek gaat flink wijzigen[…]

CORPORATE RISK & STRATEGY ADVISORS

BnP staat voor kwaliteit, evenals PartnersTerdu. Om u nog beter van dienst te zijn, is onlangs een samenwerking aangegaan. Een  professionele en gekwalificeerde organisatie,  die over de nodige kennis en brede ervaring beschikken om, op hoogwaardig niveau en in alle omstandigheden, risicovolle situaties en corporate conflicten integraal en efficiënt op te lossen. Ze springen voor u Read more about CORPORATE RISK & STRATEGY ADVISORS[…]

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2018

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2018

De redactie heeft een uitgebreid memorandum geschreven over de fiscale maatregelen die het (demissionaire) kabinet in de Prinsjesdagstukken aankondigt. De tekst is verdeeld in de volgende onderwerpen: – maatregelen ondernemingen; – maatregelen werkgever; – maatregelen internationale situaties; – maatregelen btw & accijnzen; – maatregelen auto & mobiliteit; – maatregelen particulieren; – overige maatregelen. Ik wens Read more about Prinsjesdagspecial Belastingplan 2018[…]