Minder btw betalen?

Kan ik een korting op de btw krijgen?

Ja, dat kan. Als u gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling.

Er gelden 4 voorwaarden:

 • U betaalt in 1 jaar minder dan € 1.883 btw.
  Van dit bedrag hebt u de ‘voorbelasting’ al afgetrokken.
  Voorbelasting is de btw die u zakelijk betaalde. Bijvoorbeeld aan een leverancier.
 • U hebt een eenmanszaak.
  Of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen.
  Bijvoorbeeld een maatschap of een vennootschap onder firma.
 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
 • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.
  Bijvoorbeeld het bijhouden van een boekhouding en het uitreiken van facturen als dit verplicht is.

Hoeveel korting kunt u krijgen?

Dat hangt af van hoeveel btw u zonder deze regeling zou moeten betalen.

U betaalt na aftrek van voorbelasting:

 • Tussen € 1.345 en € 1.883 btw
 • € 1.345 of minder btw
 • € 0 btw of u krijgt btw terug

Meer info vraag naar Andy Klaassen 

Bron @Belastingdienst