Mag ik mijn ziektekosten aftrekken?

Ja, sommige kosten voor ziekte en zorg mag u aftrekken.

 

Soort kosten 2016 2017 2018
Premies voor de ziektekosten—
of zorgverzekering
(zowel basispremie
als aanvullende
premies)       
Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar

 

Wettelijke eigen bijdrage CAK Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Wettelijk verplicht eigen risico Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Vrijwillig eigen risico Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar Niet aftrekbaar
Genees- of heelkundige hulp

Hieronder vallen:

Verpleging in een ziekenhuis of een 

andere instelling

Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar