Laat u geld liggen?

U hebt vorige jaren waarschijnlijk te veel belasting betaald.

Dat concluderen we uit de gegevens die we ieder jaar krijgen nadat er via via toch even een bakje koffie bij ons gedronken wordt.

Dat concluderen wij uit de gedane aangiften en verstrekte gegevens van werkgevers, uitkeringsinstanties, banken en gemeentes.

Als u bijvoorbeeld een bijbaantje hebt gehad of niet het hele jaar hebt gewerkt, wordt er vaak meer belasting ingehouden dan nodig.

#Aangiftetijd laat het aan de professional over