Is een vordering bij een incassobureau nog onderhandelbaar?”

Mijn leverancier heeft de openstaande betaling uit handen gegeven aan een incassobureau.

Deze vraag werd aan de adviseurs van De Zaak Advies voorgelegd
“Ik heb niet opt tijd aan mijn betalingsverplichting kunnen voldoen. De leverancier heeft nu een incassobureau ingeschakeled en er is een vordering vastgesteld. Ik wil graag nog met de leverancier onderhandelen. Is dit nog mogelijk nadat de vordering al in handen is van een incassobureau? Of ligt dit bedrag al vast?”

Antwoord van Niek Idema, adviseur bij De Zaak Advies
“Het incassobureau handelt in opdracht van de leverancier. Onderhandelen met de leverancier kan zeker, zolang hij maar communiceert met het incassobureau over de vordering en de hoogte van de vordering. Je moet in elk geval ook het incassobureau op de hoogte stellen per aangetekende brief.”

Bron @deZaak