Ik kan niemand iets leren …

Wanneer doet je iets goed?

In veel bedrijven is het antwoord op die vraag: als je je houdt aan

de regels, het beleid, de procedures, de richtlijnen etc. Als je je

maar houdt aan de morele codes, dan doe je niks verkeerd. Maar

doe je het dan ook goed?

Ik denk: lang niet altijd. Vaak is het je houden aan de regels

window-dressing en icing-the-cake. Niemand kan er iets van

zeggen, ook al is het resultaat verre van goed.

Het doorbreken van de morele codes is soms nodig om het goede

resultaat te krijgen. Het is aan de dapperen onder ons om dat te

doen. Ik denk dat velen van u hiervan wel een eigen voorbeeld

kennen.

Dan doe je iets goed.