Houdsters en btw: aftrek voorbelasting ja of nee?

Een houdster krijgt te maken met vragen over de btw bij het verrichten en afnemen van prestaties, de aankoop, het houden en de verkoop van aandelen. Centraal daarbij staat het recht op aftrek van voorbelasting op kosten die met het voorgaande verband houden. In de praktijk is het vaak lastig om de btw-behandeling van houdsters in kaart te brengen, volgens mr. drs. John Gruson.

Twee btw-onderwerpen domineren de houdsterproblematiek: het btw-ondernemerschap en de gevolgen voor het daarmee samenhangende aftrekrecht. Voor de omzetbelasting zijn de activiteiten van holdings in te delen in vier categorieën:

  • Zuivere houdster: houdstervennootschap die alleen aandelen in de deelneming(en) houdt.
  • Tophoudster: houdstervennootschap die naast het houden van aandelen zich ook moeit met het management van de deelneming, maar die daar geen vergoeding voor berekent.
  • Moeiende houdster: houdstervennootschap die naast het houden van aandelen zich tegen vergoeding moeit.
  • Gemengde houdster: houdstervennootschap die zowel economische als niet-economische activiteiten verricht.

 

Een zuivere houdster die enkel aandelen houdt in een dochtervennootschap kwalificeert niet als btw-ondernemer omdat zij geen economische activiteit verricht. Het Hof van Justitie vindt deze situatie vergelijkbaar met een particuliere belegger die een aantal aandelen heeft gekocht op de beurs, zijn vermogen beheert en hier dividend voor ontvangt zonder daadwerkelijk een inspanning te leveren.

Bron @Taxence