Hoe hoog is mijn vakantiegeld?

Hoe hoog is mijn vakantiegeld?

U heeft recht op jaarlijks vakantiegeld van minimaal 8% van uw bruto jaarsalaris. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. Maar de meeste mensen noemen het vakantiegeld of vakantietoeslag. Als u ziek bent, loopt de opbouw van uw vakantiegeld door.

Hoogte vakantiegeld

Uw vakantiegeld wordt berekend over het loon dat u heeft verdiend in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Andere betalingen, zoals overwerk, winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van uw vakantiegeld.

Als uw loon lager was door ziekte of verlof bouwt u vakantiegeld op over dat lagere loon.

In uw cao kunnen andere afspraken over vakantiegeld staan.

Uw werkgever kan u informeren over de hoogte van uw vakantiegeld. Ook op uw loonstrook staat hoeveel vakantiegeld u krijgt.

Uitbetaling vakantiegeld

Uw werkgever betaalt uw vakantietoeslag minstens 1 keer per jaar uit. De meeste werknemers krijgen in mei of juni hun vakantiegeld. Afspraken over de uitbetaling staan in uw arbeidsovereenkomst of cao.

 

@Rijksoverheid