Geen zelfstandigenaftrek voor advocaat, hoor en wederhoor correct toegepast!

Het Hof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat de rechtbank het beginsel van hoor en wederhoor niet heeft geschonden. Verder is het hof van mening dat X niet erin is geslaagd aannemelijk te maken dat hij aan het urencriterium heeft voldaan. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Bron @taxlive