Geen wil om te bevoordelen, dus geen schenking!

Voor een schenking in de zin van de successiewet is vereist dat de schenker verarmt en de begiftigde verrijkt. Bovendien moet sprake zijn van vrijgevigheid. Dat wil zeggen dat naast de bewustheid tot bevoordeling van de begiftigde ook is vereist dat degene die verarmt de verrijking van de andere partij heeft gewild.

Lees verder bij de bron!

Bron @Taxence