Geen extra zorgkostenaftrek voor mantelzorger

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de (aanvullende) kostenaftrek terecht is geweigerd, aangezien de heer X geen bescheiden heeft overgelegd waaruit volgt welke zorgkosten bij de aanslagregeling reeds in aftrek zijn toegestaan.

Lees verder!

Bron: @Taxlive