Geen aftrek zorgkosten zonder onderbouwing of bewijsstukken

Het Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de heer X gemotiveerd, dus voldoende onderbouwd, moet stellen en bij betwisting moet bewijzen dat hij de voor aftrek in aanmerking komende kosten heeft gemaakt en dat deze kosten op hem drukken.

Belanghebbende, de heer X, claimt in zijn IB-aangifte over 2014 aftrek van € 2.100 wegens specifieke zorgkosten en € 2.100 wegens uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder. Volgens X is zijn zoon diabetisch en zijn er daarom reiskosten en kosten voor boodschappen gemaakt. Het overleggen van bewijsstukken zou niet mogelijk zijn, omdat de kosten dagelijks worden gemaakt. In beroep schat de inspecteur de aftrekbare reiskosten op € 100. Volgens Rechtbank Den Haag kan zonder rekeningen en/of betaalbewijzen niet worden vastgesteld of er specifieke zorgkosten zijn gemaakt. Met de aftrekbare reiskosten van € 100 wordt de drempel ook niet overschreden. Aangezien de zoon jonger is dan 21 jaar en permanent op hetzelfde adres als X woont, zijn uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder sowieso niet aftrekbaar. X gaat in hoger beroep.

Hof Den Haag oordeelt dat X gemotiveerd, dus voldoende onderbouwd, moet stellen en bij betwisting moet bewijzen dat hij de voor aftrek in aanmerking komende kosten heeft gemaakt en dat deze kosten op hem drukken. X heeft echter volstaan met een schatting en heeft noch bij de aangifte, noch in een later stadium, hoewel daartoe meermaals in de gelegenheid gesteld, een specificatie of bewijsmiddelen overgelegd. Ook voor het overige heeft de rechtbank op goede gronden een juiste beslissing genomen. Het hoger beroep van X is ongegrond.

Bron: Uitspraak  @Taxlive