Gebruikelijk loon medisch specialisten voor 2018 vastgesteld

De Belastingdienst heeft het gebruikelijk loon van medisch specialisten in 2018 vastgesteld. Het gebruikelijk loon is € 130.950, eventueel verhoogd met de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds.

Bron: @Taxence