Fiscus moet redelijk brutowinstpercentage schatten!

De inspecteur kan de winst van een onderneming zelf berekenen als er voldoende aanwijzingen zijn dat de aangifte van het bedrijf te veel onjuistheden bevat. Dan nog moet de fiscus een redelijke schatting maken. Daarbij is het van belang dat de inspecteur uitgaat van een redelijk brutowinstpercentage. Een te hoog percentage is niet snel te compenseren met meer voorzichtige uitgangspunten.

Meer info de koffie staat klaar 

Wet: artikel 27e, eerste lid AWR

Gerechtshof Den Haag 6 september 2017 (gepubliceerd 20 september 2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2653

Bron @Taxence