Fiscus maakt paraplu aanpak deels openbaar

Fiscus maakt paraplu aanpak deels openbaar

Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft de staatssecretaris van Financiën enkele stukken met betrekking tot de ‘paraplu aanpak’ Vermogen in het Buitenland openbaar gemaakt.

Met de paraplu aanpak wordt een reeks van projecten en handhavingsacties met betrekking tot vermogen in het buitenland bedoeld. De staatssecretaris geeft aan dat de volgende documenten informatie bevatten over het programma Vermogen in het buitenland en ook betrekking hebben op de paraplu aanpak:

  • het Memo Governance programma Vermogen in het buitenland van 8 juni 2018;
  • het Memo Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland van 3 mei 2018;
  • de Algemene beschrijving programma Vermogen in het buitenland van 4 oktober 2017; en
  • het Capaciteitsplanning programma Vermogen in het buitenland 2018 van 15 augustus 2017.

Deze documenten zijn deels openbaar gemaakt. De volgende verslagen hebben ook betrekking op de paraplu aanpak maar zijn niet openbaar gemaakt.

  • verslagen van de Stuurgroep Vermogen in het buitenland; en
  • verslagen Kernteamprogramma Vermogen in het buitenland.

Deze verslagen bevatten volgens de staatssecretaris uitsluitend de strategiebespreking van de projecten die vallen onder de paraplu aanpak. Het openbaar maken van deze verslagen zou in strijd zijn met de belangen van controle-strategische aard.

Wet: artt. 310 en 11 Wob

Bron @Taxence
Meer info de koffie staat klaar!

https://www.b-n-p.nl/