European Business Number (EBN)

Momenteel ontvangen veel ondernemers een brief van European Business Number (EBN), waarin ze worden gevraagd een aantal gegevens te controleren. Wanneer ze het meegestuurde formulier ingevuld en getekend terugsturen, blijkt dat er een contract getekend is.

Dit contract betekent dat u drie jaar lang een nota ontvangt van € 890 voor de plaatsing op de website, die er heel officieel uitziet.

Ondernemers ontvangen een brief, een deels ingevuld formulier en een retourenveloppe. Vaak gaan zij ervan uit dat de voorgedrukte gegevens gecontroleerd en/of aangevuld moeten worden. Wanneer de ondernemer het formulier ondertekent en retourneert, wat makkelijk wordt gemaakt omdat er een retourenveloppe bij zit, heeft hij echter een contract getekend en kan hij facturen tegemoet zien.

Advies

Er is geen enkele verplichting om het formulier ondertekend te retourneren, aangezien deze niet afkomstig is van een officiële instantie. Heb je het toch getekend? Dan is het het mogelijk de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening te annuleren. Doe dit d.m.v. een aangetekende brief of aangetekende mail en vraag een bevestiging van annulering.