De Spaanse Belastingdienst heeft een rapport gepubliceerd, waarin wordt gewaarschuwd voor onjuist gebruik van Beheer en Management BV’s.

Onjuist gebruik kan leiden tot naheffing van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en vermogensbelasting. 

De waarschuwing komt omdat recentelijk diverse politici in opspraak raakten vanwege de manier waarop zij gebruik maakten van ‘Management’ en ‘Vermogensbeheer’ BV’s.

De Belastingdienst benadrukt dat het niet het doel is om het gebruik van deze BV’s te voorkomen, maar wijst er wel op dat ze op de juiste manier gebruikt moeten worden.

Waar let de fiscus in Spanje speciaal op

In het bijzonder wordt gewaarschuwd voor: 

  • Het factureren van diensten door Beheer BV’s terwijl deze diensten niet daadwerkelijk door of via deze BV’s geleverd 
  • Het factureren van diensten terwijl de BV in termen van personeel en middelen niet de substantie en structuur heeft om deze diensten te kunnen leveren.
  • Het niet marktconform waarderen van diensten, doorgaans met als doel om inkomen via een Beheer BV te genereren om zo slechts het lagere tarief vennootschapsbelasting te betalen in plaats van de hogere tarieven inkomstenbelasting.
  • Het stellen van activa op naam van de Beheer BV die in principe voor privé gebruik bedoeld zijn.

Privé gebruik en BTW

Ook waarschuwt de AEAT voor gevallen waarbij belastingbetalers een deel van hun vermogen (woning, tweede woning, auto’s, jachten) overdragen aan de BV en de daarbij behorende onkosten met het doel de kosten af te trekken en de IVA (btw) terug te kunnen vorderen.

Juist gebruik onveranderd vrij toegestaan

Ter ‘geruststelling’ (?) vermeldt de Belastingdienst in het rapport dat het niet het doel is ‘te voorkomen dat een belastingbetaler een activiteit door middel van een BV kan ontplooien, omdat iedere ondernemer vrij is om te kiezen hoe hij zijn beroep uitoefent.’

Meer informatie? BnP Spanje specialist