Cliënt moet bijzondere situatie doorgeven aan zijn adviseur

Belastingadviseurs zijn verplicht zich voldoende te verdiepen in de situatie van hun cliënten voordat zij het advies opstellen. Maar de cliënt is ook verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie. Zeker als sprake is van bijzondere omstandigheden, zal hij deze moeten mededelen aan zijn adviseur.

Een Nederlandse dj was naar Rechtbank Amsterdam gestapt om een schadevergoeding te vorderen van zijn belastingadviseur. De adviseur had de dj geadviseerd om te emigreren en vervolgens een Cypriotische structuur op te zetten. Uiteindelijk was de dj niet geëmigreerd terwijl de adviseur wel de Cypriotische vennootschap had opgezet. De dj stelde dat het advies van de belastingadviseur inhoudelijk juridisch onjuist was en niet aansloot bij de feitelijke situatie. De rechtbank wijst de vordering van de dj af. De adviseur heeft de Cypriotische structuur opgezet om dubbele belasting te voorkomen en de belastingdruk te verlagen. Daarmee is nog geen sprake van belastingontduiking. Verder stelt de adviseur dat hij de vennootschap had opgericht vóór de emigratie van de dj omdat langer wachten zou betekenen dat zij achter de feiten aan zouden lopen. Bovendien was ook zonder emigratie een belastingbesparing te bereiken. Dat de dj uiteindelijk niet kon emigreren vanwege de verblijfsstatus van zijn vriendin, kon de adviseur niet weten. Deze bijzondere situatie was zo specifiek dat het de verantwoordelijkheid van de dj was om dit te vertellen aan zijn adviseur. De adviseur had steeds gehandeld als een redelijk bekwaam vakgenoot en was niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade.

Wet: art. 6:74 BW

Bron @Taxence

Meer info de koffie staat klaar!
https://www.b-n-p.nl/