Houdsters en btw: aftrek voorbelasting ja of nee?

Een houdster krijgt te maken met vragen over de btw bij het verrichten en afnemen van prestaties, de aankoop, het houden en de verkoop van aandelen. Centraal daarbij staat het recht op aftrek van voorbelasting op kosten die met het voorgaande verband houden. In de praktijk is het vaak lastig om de btw-behandeling van houdsters Read more about Houdsters en btw: aftrek voorbelasting ja of nee?[…]

Handboek Ondernemen 2019 beschikbaar

Het Handboek Ondernemen is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet. Een downloadversie is nu beschikbaar. Het handboek is vooral voor de eenmanszaak, maar bevat ook veel nuttige informatie voor ondernemingen met een andere rechtsvorm. Meer informatie: Belastingdienst, 7 mei 2019 Bron @Taxence

Btw-correctie privégebruik auto aftrekbaar in IB

Als een ondernemer het gebruikelijke autokostenforfait toepast, mag hij de btw-correctie vanwege het privégebruik van de auto van de zaak aftrekken van zijn belastbare winst voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst moet daar soms aan worden herinnerd. Zo stond de Belastingdienst in een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant niet toe dat een maat de btw-correctie vanwege het Read more about Btw-correctie privégebruik auto aftrekbaar in IB[…]

Gift door afzien kostendeclaratie en vrijwilligersvergoeding

Sinds 2012 is in de Wet IB 2001 een artikel opgenomen waarin staat dat het afzien van vergoedingen kan kwalificeren als aftrekbare gift. Het moet dan gaan om een vrijwilliger die aanspraak kan maken op de vrijwilligersvergoeding. Het afzien van een vergoeding levert een aftrekbare gift op als is voldaan aan de volgende voorwaarden: De Read more about Gift door afzien kostendeclaratie en vrijwilligersvergoeding[…]

HR: recht om stukken op te vragen verjaart niet

Ook na een tijdsverloop van meer dan zes jaar kan een inspecteur iemand verzoeken zijn aftrekbare kosten voor de eigen woning met schriftelijke bescheiden te onderbouwen. Het arrest wekt geen verbazing omdat het in lijn is met eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad, aldus mr. Xander Arends, belastingadviseur bij FBN Juristen en als wetenschappelijk docent verbonden Read more about HR: recht om stukken op te vragen verjaart niet[…]

Wet spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, SGP en PvdD stemden voor, de fractie van de PVV stemde tegen. Dit voorstel wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties Read more about Wet spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen[…]

Stuur verzoeken en bezwaren niet in verzamelbrief

De Belastingdienst ontvangt steeds vaker verzoeken en bezwaren in 1 brief voor verschillende BSN/RSIN’s  zonder dat deze fiscale partners zijn. Deze zogenaamde verzamelbrieven neemt de Belastingdienst niet in behandeling. Belastingdienstmedewerkers kunnen het verzoek-/bezwaarschrift niet verwerken. De reden daarvoor is dat het integrale bezwaarschrift (inclusief de lijst van klanten met de daarbij behorende gegevens) voor individuele klanten zichtbaar zijn Read more about Stuur verzoeken en bezwaren niet in verzamelbrief[…]

Geen onredelijke schatting inspecteur

Legt de inspecteur ambtshalve een naheffingsaanslag loonheffingen op? Dan zal hij aanknopingspunten moeten verschaffen waaruit is af te leiden dat zijn berekening of schatting niet onredelijk en dus niet willekeurig is. Een ondernemer had een onderneming die zich bezighield met de verzorging van grondwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezelnetwerken. De ondernemer zelf en enkele van Read more about Geen onredelijke schatting inspecteur[…]

Toelichting fiscale behandeling letselschadevergoedingen

Een eenmalige uitkering van een letselschadevergoeding is niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting. Staatssecretaris Snel reageert op de brief van de vaste commissie van Financiën over de brief van Slachtofferhulp Nederland, Vereniging van Letselschade Advocaten en het Verbond van verzekeraars over de fiscale behandeling van letschadevergoedingen. De staatssecretaris licht kort toe welke fiscale gevolgen Read more about Toelichting fiscale behandeling letselschadevergoedingen[…]