Wees specifiek bij beroep op meerderheidsregel

Wie met een beroep op de meerderheidsregel wil dat de fiscus van de wet afwijkt, moet kunnen verwijzen naar specifieke gevallen van andere belastingplichtigen onder vergelijkbare omstandigheden die van begunstigend beleid profiteerden. De te overleggen bewijsstukken moeten daarbij niet te globaal van aard zijn. In twee zaken voor Rechtbank Noord-Holland stellen een actrice en een Read more about Wees specifiek bij beroep op meerderheidsregel[…]

Het minimaliseren van de woonlasten van kinderen door ouders

Ouders kunnen hun kinderen vanaf 18 jaar tot en met de dag van hun 40e verjaardag ruim een ton belastingvrij schenken voor de eigen woning. Ook als de kinderen of hun partners ouder dan 40 jaar zijn, kunnen ouders de woonlasten van de kinderen minimaliseren. Dit bleek uit een break out sessie gehouden op 16 Read more about Het minimaliseren van de woonlasten van kinderen door ouders[…]

Door toelichting bij rekenmodule opgewekt vertrouwen

  Een beroep op het vertrouwensbeginsel lukt als de belanghebbende heeft vertrouwd op een concrete toezegging van de inspecteur. Bovendien mag deze toezegging niet zo duidelijk in strijd zijn met een juiste wetstoepassing dat de belanghebbende in redelijkheid niet op nakoming door de inspecteur mocht rekenen. Een B.V. was houder van een Ford Fiësta. De Rijksdienst Read more about Door toelichting bij rekenmodule opgewekt vertrouwen[…]

Aanpassingen van de giftenaftrek en ANBI-regeling

Staatssecretaris Snel informeert de Kamer over de stand van zaken bij de uitwerking van de verschillende suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en de ANBI-regeling. In deze brief doet de staatssecretaris een aantal verbetervoorstellen. Een van de punten is het zogenaamde slimme invulscherm voor de giftenaftrek. In plaats van de betreffende organisatie zelf te omschrijven, Read more about Aanpassingen van de giftenaftrek en ANBI-regeling[…]

Echtgenoot moet natuurlijke verbintenis aannemelijk maken

Ontvangt iemand van zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwde partner een kostbaar goed en wil hij deze verkrijging vrij van schenkbelasting ontvangen? Dan kan hij bijvoorbeeld stellen dat de schenking plaatsvond op grond van een natuurlijke verbintenis. Hij zal echter dan wel moeten bewijzen dat sprake is van zo’n natuurlijke verbintenis en dat is vaak lastig. Read more about Echtgenoot moet natuurlijke verbintenis aannemelijk maken[…]

Raad van State noemt uitstel pensioenkortingen onverantwoord!

De Raad van State is niet te spreken over het plan om pensioenkortingen uit te stellen. GroenLinks en 50Plus dienden vorig jaar ieder een wetsvoorstelin, waarin zij pleiten voor twee jaar uitstel. Het hoogste adviesorgaan van de regering vindt dit onverantwoord. Dat schrijft FD. Pensioenkortingen Eind dit jaar dreigen er kortingen op meer dan anderhalf miljoen Read more about Raad van State noemt uitstel pensioenkortingen onverantwoord![…]

Alleen aftrek scholingsuitgaven als kosten ‘drukken

De inspecteur mag bij het vaststellen van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen uitgaan van de juistheid van de gegevens uit de aangifte. Hij is alleen tot nader onderzoek gehouden als hij aan de juistheid van enig in de aangifte opgenomen gegeven in redelijkheid behoort te twijfelen. Tot 1 juli 2013 was een man in dienst bij Read more about Alleen aftrek scholingsuitgaven als kosten ‘drukken[…]

Huwelijksgoederenregime beïnvloedt btw-aftrek

Als een btw-ondernemer buiten gemeenschap van goederen is getrouwd, is dit van invloed op de aftrek van btw op een pand dat hij samen met zijn echtgenote heeft gekocht. Hij mag dan namelijk niet de volledige btw aftrekken, maar alleen het deel dat correspondeert met zijn aandeel in het pand. Een man was buiten gemeenschap Read more about Huwelijksgoederenregime beïnvloedt btw-aftrek[…]

Vaststellingsovereenkomst periodieke verrekening schenking

Sluit een echtpaar onverplicht een vaststellingsovereenkomst vanwege een in het verleden niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding? Dan is dat een schenking als op grond van het huwelijksvermogensrecht niet tot verrekening overgegaan had hoeven te worden. Een echtpaar was in 1979 gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Deze voorwaarden hielden een uitsluiting van elke huwelijksgoederengemeenschap en de instelling van een wettelijk Read more about Vaststellingsovereenkomst periodieke verrekening schenking[…]

Gemeente mag om verklaring van erfrecht vragen

Gemeente mag om verklaring van erfrecht vragen Ook al is een verklaring van erfrecht geen dwingend bewijs van het erfgenaam zijn, toch mag een gemeente om zo’n verklaring vragen als zij wil weten of iemand als erfgenaam bevoegd is om in bezwaar te gaan tegen een WOZ-beschikking. Tot dit oordeel komt Rechtbank Oost-Brabant. Een eigenaar Read more about Gemeente mag om verklaring van erfrecht vragen[…]