Burenruzie is onvoldoende voor WOZ-waardevermindering

Belanghebbenden kunnen in bezwaar gaan tegen een WOZ-beschikking. Als bijvoorbeeld de eigenaar van een onroerende zaak kan aantonen dat de gemeente bepaalde waardedrukkende factoren over het hoofd heeft gezien, kan de rechter de WOZ-beschikking corrigeren. Maar niet ieder minpuntje leidt tot waardevermindering. 

Belang van WOZ-waarde

De WOZ-waarde is ten eerste van belang omdat zij de grondslag vormt voor de gemeentelijke onroerendezaakbelastingen. Eigenaren van onroerende zaken en gebruikers van onroerende zaken die geen woningen zijn, moeten deze onroerendezaakbelastingen betalen. Daarnaast gebruikt de Belastingdienst de WOZ-waarde voor de berekening van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. En als een woning behoort tot een schenking of nalatenschap, wordt deze in principe gewaardeerd tegen de WOZ-waarde.

 Bron @Taxence