Brief over uw aangifte 2015 gekregen?

En moest u vóór 11 augustus reageren? Dan krijgt u langer de tijd.

Hebt u een brief gekregen met de volgende gegevens:

  • Kenmerk: xxxx.xx.xxx/MC2015/0290
    Het kenmerk begint met uw burgerservicenummer.  
  • Betreft: Wijzigingen gegevens aangifte
  • Datum: 21 juli 2017

In deze brief vragen wij u om vóór 11 augustus 2017 een brief te sturen als u het niet eens bent met de gegevens die de inspecteur wil wijzigen.

Door vakantie lukte het u misschien niet om voor 11 augustus te reageren. Daarom hebben wij de termijn verlengd waarop uw reactie binnen moet zijn.

Zorg ervoor dat uw brief vóór vrijdag 1 september 2017 bij ons binnen is, dan bent u nog op tijd

De inspecteur zal uw aangifte dan opnieuw beoordelen. Ontvangt de inspecteur vóór vrijdag 1 september 2017 geen reactie? Dan worden – zoals aangekondigd in de brief – de gegevens in uw aangifte aangepast.

Meer info vraag naar Frie Akkermans

@Belastingdienst