24 september 2017

Factuurvereisten! Facturen in een precisiewerkje!

Wat moet er precies op een factuur in Spanje staan? 

U doet zaken  in Spanje, in welke rechtsvorm dan ook!  Moet u de facturen opstellen en verzenden over de inkomsten die u genereert uit de verkoop van goederen en/of diensten. Dit geld tevens voor de facturen welke u ontvangt!

Evenals in Nederland bent U verplicht bepaalde zaken te vermelden op uw factuur. Onderstaand een uiteenzetting. Spreekt voor zich dat wij voor onze relaties diverse modellen, en voorbeelden ter beschikking stellen.

Voldoen uw facturen niet  aan de huidige Spaanse wetgeving, spreekt het voor zich dat u problemen kunt krijgen met de Spaanse belastingdienst, zeker als u  bepaalde kosten wilt aftrekken van uw belastbare basis.

De facturen welke u vanuit Spanje opstelt, en verzend.  Ongeacht welke informatie Uw klant van u verlangt en ongeacht de wensen die worden gesteld aan u van uw client.

Verplichte gegevens op een Spaanse factuur

 1. Allereerst dient het woord ‘factuur’ (Factura) vermeld te worden. Dit mag niet worden verward met termen als ‘afleveringsbewijs’, ‘nota’ of ‘orderbevestiging’ of enig ander document dat uiteindelijk niet als officiële factuur kan worden beschouwd.
 2. Elke factuur in Spanje dient te zijn voorzien van een nummer. De nummers de facturen dienen elkaar op te volgen.
 3. Elke factuur moet zijn voorzien van een factuurdatum: (fecha de factura) datum waarop de factuur werd afgegeven. De datum van de levering van het product of de goederen of de uitvoering van de dienst moet alleen apart worden vermeld als deze anders is dan de bovengenoemde factuurdatum.
 4. Vermeld ook altijd het btw-nummer (fiscaal identificatienummer). Dit is in Spanje de CIF, NIF of NIE.
 5. De volledige naam van de persoon in geval van een zelfstandige of van het bedrijf moet worden vermeld en deze moet overeenkomen met de naam die bij de Spaanse belastingdienst bekend is.
 6. Het BTW-nummer  (Número de IVA) van de ontvanger van de diensten of goederen moet uitsluitend in de volgende gevallen worden vermeld:
  1. Bij een niet-belastbare intracommunautaire transactie.
  2. Indien de ontvanger van de transactie een belastingplichtige is.
  3. Als het gaat om transacties die zijn uitgevoerd in het gebied waar de belasting van toepassing is en het bedrijf of de zelfstandige die de factuur afgeeft eveneens in hetzelfde gebied is gevestigd.
 7. In de factuur moeten de verkochte producten of diensten precies zijn omschreven. (dit in tegenstelling van de Nederlandse factuurvereiste) 
 8. De prijs per eenheid van het verkochte product of dienst moet worden vermeld, alsook de op de transactie van toepassing zijnde belasting én alle kortingen die op de prijs per eenheid zijn gegeven. Zodoende kan eenvoudig het belastbare basisbedrag van de factuur worden bepaald. (dit in tegenstelling van de Nederlandse factuurvereiste) 
 9. Vermeld altijd de soort(en) belasting die van toepassing is/zijn. Geldt er een afwijkende belastingvoet, dan moet deze afzonderlijk worden vermeld. Geldt er een vrijstelling van bepaalde belastingen, dan moet op de factuur worden vermeld op basis van welke bepaling of wet deze vrijstelling geclaimd kan worden.
 10. Adresgegevens van de U en Uw klant moeten volledig terug te vinden zijn op de factuur.