Binnen oude FE gemaakte verliezen alleen verrekenbaar met winsten van bv’s van deze FE

Hof Den Haag oordeelt dat de verliezen van FE oud verrekenbaar blijven. Deze verliezen zijn echter alleen verrekenbaar met de winsten van de vennootschappen die deel uitmaakten van FE oud.

Belanghebbende, X bv, houdt de aandelen in A bv. B bv en C bv zijn de dochters van A bv. Verder houdt X bv de aandelen in D bv. E bv is een dochter van D bv. A bv vormt met B bv en C bv een fiscale eenheid voor de VPB (FE oud). Per 1 oktober 2011 wordt FE oud in een nieuwe FE opgenomen. Belanghebbende, X bv, maakt samen met A bv en B bv onderdeel uit van deze f.e. Per 1 oktober 2011 wordt ook de onderneming van C bv, met stille reserves, overgedragen aan E bv. Vervolgens worden A bv, C bv en D bv op 30 december 2011 ontbonden. Op 1 januari 2012 is X bv alleen nog aandeelhouder van B bv en E bv. X bv wil een voorvoegingsverlies van C bv verrekenen. Volgens de inspecteur is verrekening echter alleen mogelijk met de winsten van B bv, en niet met de winsten van E bv. Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv het verlies niet kan verrekenen. De rechtbank merkt daarbij op dat het verlies van A bv, de moedermaatschappij in FE oud, door de liquidatie verloren is gegaan, en verrekening vanaf 2012 dus niet meer mogelijk is. Volgens de rechtbank is A bv na de voeging namelijk een dochtermaatschappij binnen FE nieuw, en moet het verlies van FE oud aan A bv worden toegerekend. Toerekening aan B bv is niet mogelijk.

Hof Den Haag oordeelt dat het verrekenbaar blijven van de verliezen van FE oud, ook bij liquidatie van de oude moedermaatschappij, in overeenstemming is met de ratio van het systeem van verliescompensatie binnen de FE. Deze verliezen zijn volgens het hof echter alleen verrekenbaar met de winsten van de vennootschappen die deel uitmaakten van FE oud, in dit geval dus alleen nog maar B bv. Het standpunt van de inspecteur is dus juist. Verder verwerpt het hof nog de stelling van X bv dat aan B bv winst zou zijn toe te rekenen met betrekking tot de door C bv aan E bv overgedragen onderneming.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 20

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15ah

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15ae

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Instantie: Hof Den Haag

Informatiesoort: VN Vandaag

[email protected]