Bestuurder is niet aansprakelijk louter op basis van inschrijving in handelsregister!

Meer info contacteer een van onze specialisten! Onlangs een uitspraak van de hoge raad!

Bron: @Taxence