Belastingvrij schenken: vrijstellingen 2017!

Hebt u in 2017 een schenking gekregen en wilt u weten of u daarover belasting moet betalen? Dat hangt af van wie u de schenking ontvangt en waarvoor u de schenking gebruikt.

Wat is uw relatie
met de schenker?
Uw maximale
vrijstelling in 2017
Waarvoor moet u
de schenking
gebruiken?
Welke
voorwaarden
gelden er?
U bent een (pleeg)kind. € 5.320 beslist u zelf Lees de voorwaarden
U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.* € 25.526 beslist u zelf Lees de voorwaarden
€ 53.176 een dure studie Lees de voorwaarden
U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.* € 100.000 uw eigen woning Lees de voorwaarden
De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders. € 2.129 beslist u zelf Lees de voorwaarden
De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders. Én u bent tussen de 18 en 40 jaar.* € 100.000 uw eigen woning Lees de voorwaarden

* Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partnerjonger dan 40 jaar? Dan geldt deze vrijstelling ook voor u.

U mag maar 1 keer in uw leven gebruikmaken van een verhoogde vrijstelling

Voor de verhoogde vrijstellingen geldt dat u daar maar 1 keer in uw leven gebruik van mag maken. Ontvangt u bijvoorbeeld een bedrag en wilt u gebruikmaken van de eenmalige vrijstelling van € 25.526? Dan kunt u – als u een jaar later nog een bedrag van dezelfde schenker ontvangt – niet meer gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning of dure studie. U kiest voor € 25.526 óf voor € 53.176 óf voor € 100.000.

Van de algemene vrijstellingen van € 2.129 en € 5.320 mag u elk kalenderjaar gebruikmaken.

Tel schenkingen van ouders altijd bij elkaar op

Schenkingen van ouders zien wij als 1 schenking. Doen ouders afzonderlijk van elkaar een schenking? Dan moet u die dus bij elkaar optellen. Ook als de ouders zijn gescheiden.

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons kantoor !

Bron @Belastingdienst