22 september 2016

Jan Christiaens

653c16ec-fe5d-44ee-a71a-8e9bf7e1e692Jan Christiaens is de oprichter van BnP HRM services, als zelfstandig ondernemer en franchisenemer drijft hij een HR Adviesbureau;

In 2013 gaf hij zijn loopbaan een nieuwe wending. Na ruim 27 jaar in loondienst is het zelfstandig ondernemen voor hem een geweldige nieuwe uitdaging, en hij wil graag zijn opgedane (internationale) ervaringen en kennis omzetten voor het MKB. Vooruitlopend op een persoonlijke kennismaking een korte introductie.

Iedereen die werkgever is dient werk te maken van zijn HR beleid. HR is topsport en ontwikkelingen binnen ons vakgebied zijn bijna aan de orde van de dag. De recent ingevoerde Wet Werk en Zekerheid en de Participatiewet leggen steeds meer (financiële) verantwoordelijkheden (terug) op het bordje van de MKB werkgever/ondernemer. Wij helpen werkgevers hun HR beleid (verder) in te richten zodat kan worden voorkomen dat boetes of sancties kunnen worden opgelegd omdat zaken niet op orde zijn.

Mijn ervaring ligt in zowel de profit- als in de non-profit sector. Bij welke organisatie ik ook werkte, ik heb me altijd bezig gehouden met zowel het ontwikkelen van HRM beleid als organisatiebeleid.

Ik startte na diverse studies als Hoofd P&O bij ISPC bv Nederland en later ook België. Vervolgens werkte ik als HR manager bij Inter IKEA Systems bv, de internationale franchisetak, waar ik internationale ervaring opdeed. Bovendien was ik daar HR verantwoordelijk voor de pilotstore van IKEA in Delft.

Na IKEA vervolgde ik mijn loopbaan als HR manager bij Stichting Elisabeth Breda, een organisatie in de non-profit sector. Daarnaast ben ik twee jaar lang Raad van Bestuur geweest van Stichting Maria-Oord in Dongen.

Mijn werkwijze is professioneel, resultaatgericht en praktisch. Samen met u als opdrachtgever stel ik prioriteiten. We maken samen afspraken over de te behalen resultaten. Ik ben bevlogen en betrokken, maar vind het belangrijk om op een integere manier een onafhankelijke positie in te nemen.

HR is topsport. Wie het goed beoefent, kan daarmee zijn organisatie onderscheiden als werkgever ten opzichte van branchegenoten. Ik help u graag om dat te bereiken.

Elke maandagmiddag werkgevers inloopmiddag van 13:00-15:00 uur.

Elk kwartaal organiseren wij van BnP HRM een gratis werkgeverscafé waarin wij werkgevers bijpraten over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van HR.