Banken de dupe van afschaffen dividendbelasting?

De banken in Nederland vrezen dat zij de kosten van een eventuele afschaffing van de dividendbelasting moeten dragen.

De laatste berekeningen van de kosten van het afschaffen van de dividendbelasting komen uit op bijna € 2 miljard. Eerder had de regering de kosten geschat op € 1,4 miljard. Nu de verwachte kosten hoger uitpakken, denken banken dat zij geen compensatie meer zullen krijgen voor de abrupte beëindiging van de aftrekbaarheid van converteerbare obligaties. De banken gebruiken nu deze obligaties als risicobuffer. Bovendien zullen banken naar verwachting vanaf 2020 een kleine € 300 miljoen moeten inleveren als gevolg van de aftopping van de renteaftrek over vreemd vermogen. En ten slotte betalen banken jaarlijks zo’n € 500 miljoen aan bankbelasting. Het is de bedoeling dat het kabinet komende week een definitief besluit neemt over het afschaffen van de dividendbelasting en de financiering van deze maatregel.

Wet: art. 1 Wet DB 1965

Bron @Taxence

Meer info de koffie staat klaar!
https://www.b-n-p.nl/