BnP vanwege Pasen gesloten!

Beste relaties,   Vanwege Goede Vrijdag en 2e paasdag is BnP  van vrijdagmiddag 19 april 12.30 uur tot en met maandag 22 april gesloten. Dinsdag 23 april a.s. staan wij voor voor u klaar!   Wij wensen u fijne paasdagen toe!

Wetsvoorstel aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling

De Tweede Kamerleden Snels (GL), Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot wijziging van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de Wet Vpb in verband met het voorkomen van oneigenlijk gebruik en het verbreden van de belastinggrondslag. Met dit wetsvoorstel beogen de initiatiefnemers uit te sluiten dat negatieve ontwikkelingen buiten het grondgebied van Read more about Wetsvoorstel aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling[…]

Aftrek van onverschuldigd betaalde btw lastig, maar mogelijk

Als een afnemer van een levering gefactureerde btw betaalt aan zijn leverancier terwijl de verleggingsregeling van toepassing is, zal hij in eerste instantie moeten proberen deze btw terug te krijgen van de leverancier. Is dit niet mogelijk of heel lastig, dan moet de afnemer de Belastingdienst rechtstreeks om een terugbetaling van btw kunnen verzoeken. Dit Read more about Aftrek van onverschuldigd betaalde btw lastig, maar mogelijk[…]

Verlies op lening aftrekbaar als derden zelfde risico nemen

Een verlies op een lening van een dga aan zijn vennootschap is niet aftrekbaar als de crediteur een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou nemen. Dan heeft de crediteur de bedoeling gehad het belang van de debiteur in de hoedanigheid van aandeelhouder te dienen. Onder voorwaarden is een verlies wel aftrekbaar. Een dga Read more about Verlies op lening aftrekbaar als derden zelfde risico nemen[…]

Startschot Belastingaangiften Spanje over 2018

In Spanje is de campagne voor de aangiften inkomstenbelasting en vermogensbelasting over 2018 van start gegaan.  Klik op de volgende link voor infórmatie over de belangrijkste data en om onze Nederlandstalige brochure te downloaden met informatie over aangiftegrenzen, over welke inkomens en vermogens er belast zijn en wat onze tarieven zijn om de aangiften te verzorgen. Nederlandstalig, Read more about Startschot Belastingaangiften Spanje over 2018[…]

Rechtbank stelt wettelijke regeling belastingrente buiten werking

Dient iemand na 1 april maar voor 1 juli een aangifte in? Dan is het in rekening brengen van belastingrente mogelijk in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een buitenlands belastingplichtige ontving een uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting 2015 in Nederland. De man deed voor 1 juli 2016 aangifte en ontving vervolgens Read more about Rechtbank stelt wettelijke regeling belastingrente buiten werking[…]

Aanpassingen van de giftenaftrek en ANBI-regeling

Staatssecretaris Snel informeert de Kamer over de stand van zaken bij de uitwerking van de verschillende suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en de ANBI-regeling. In deze brief doet de staatssecretaris een aantal verbetervoorstellen. Een van de punten is het zogenaamde slimme invulscherm voor de giftenaftrek. In plaats van de betreffende organisatie zelf te omschrijven, Read more about Aanpassingen van de giftenaftrek en ANBI-regeling[…]

Nieuwe btw-opgaaf zonnepanelen

De btw-opgaaf zonnepaneelhouders is eind vorig jaar gewijzigd. In deze nieuwe opgaaf is de keuzemogelijkheid voor ontheffing van administratieve verplichtingen verwijderd. Deze ontheffing is met de nieuwe opgaaf geautomatiseerd. Een particulier met zonnepanelen krijgt, nadat hij een 1e aangifte ontvangen heeft, een brief waarin staat dat geen aangifte meer nodig is voor de btw. De Belastingdienst Read more about Nieuwe btw-opgaaf zonnepanelen[…]