Actuele informatie over proces van gegevensuitwisseling

De staatssecretaris van Financiën heeft een Wob-verzoek ontvangen om de stappen te noemen die de fiscus onderneemt als een verzoek om internationale gegevensuitwisseling binnenkomt. Daarnaast zijn meer vragen gesteld over dit proces. De staatssecretaris heeft het verzoek gedeeltelijk toegewezen.

De staatssecretaris van Financiën heeft een Wob-verzoek ontvangen om de stappen te noemen die de fiscus onderneemt als een verzoek om internationale gegevensuitwisseling binnenkomt. Daarnaast zijn meer vragen gesteld over dit proces. De staatssecretaris heeft het verzoek gedeeltelijk toegewezen.

De staatssecretaris stelt dat formeel gezien de minister van Financiën bevoegd en verantwoordelijk is voor de procedure die volgt op een verzoek om internationale gegevensuitwisseling. Om praktische en doelmatigheidsredenen is deze bevoegdheid belegd bij medewerkers van de Belastingdienst. Meer specifiek gaat het om de medewerkers van het organisatieonderdeel Belastingdienst/Centraal Liaison Office (CLO). Het CLO behandelt verzoeken om inlichtingen en moet deze verzoeken toetsen aan de volgende criteria:

  • het verzoek moet passen binnen de reikwijdte van de toepasselijke internationale inlichtingenbepaling en binnen de in Nederland bestaande wettelijke mogelijkheden;
  • het verzoek mag geen ‘fishing expedition’ zijn;
  • er moet een heffingsbelang bestaan in de staat die het verzoek indient;
  • de staat die het verzoek indient moe teerst zijn eigen middelen hebben uitgeput;
  • de staat die om inlichtingen vraagt moet zelf ook overeenkomstige inlichtingen aan Nederland kunnen en willen verstrekken.

Voor veel antwoorden op andere vragen in het Wob-verzoek verwijst de staatssecretaris naar documenten die eerder openbaar zijn gemaakt. Een deel van de informatie in deze documenten is inmiddels geactualiseerd in de nota ‘Proces Inlichtingen uitwisseling directe belastingen’ van 1  januari 2018. Deze nota is nu ook openbaar gemaakt.

Wet: artt. 5 en 23 WIB en art. 3 Wob

Bron @Taxence

Meer info de koffie staat klaar!
https://www.b-n-p.nl/