Aangenomen richtlijn doet Amerikaanse bedrijven in Nederland de das om!

Een nieuw aangenomen richtlijnvoorstel moet hybride mismatches met derde landen neutraliseren. Die neutralisatie kan weleens heel vervelend uitpakken voor het Nederlandse vestigingsklimaat en de binnenlandse werkgelegenheid. Linksom of rechtsom betekent dit het einde van de door veel Amerikaanse multinationals in Nederland gehanteerde populaire CV/BV-structuur. Dat laatste zegt Daniël Smit, bijzonder hoogleraar aan de Tilburg University en fiscalist bij EY.

ATAD2

Op 21 februari 2017 is in de Ecofinraad een akkoord bereikt over wijziging van de anti-belastingontwijkingsrichtlijn (ATAD) voor aanpak van hybride mismatchstructuren. De gewijzigde richtlijn, ook wel bekend als ATAD2, regelt het neutraliseren van hybride mismatches tussen EU-lidstaten en landen buiten de EU, oftewel derde landen. “Het gaat met name om hybride mismatches door een verschil in kwalificatie van een entiteit en mismatches die samenhangen met hybride financiële instrumenten,” legt Smit uit. “Mismatches kunnen leiden tot ‘double deduction’ (één betaling meerdere keren aftrekbaar), ‘deduction/no inclusion’ (aftrekbaarheid zonder corresponderende heffing) of ‘no inclusion’ (winst nergens belast). Het nu aangenomen richtlijnvoorstel schrijft voor welk land de effecten van een hybride mismatch moet neutraliseren. Dat kan zijn het land dat aftrek verleent, door aftrekbaarheid van een betaling niet toe te staan, of het ontvangende land, door alsnog belasting te heffen.”

Zonder uitstel

Ook over de ingangsdatum is een akkoord bereikt. De EU-lidstaten moeten de regels voor hybride mismatches per 1 januari 2020 geïmplementeerd hebben. Dat is een jaar langer dan het oorspronkelijke plan, maar een stuk minder lang dan de implementatiedatum van 1 januari 2024 die Nederland aanvankelijk voor ogen had. De inzet op een langere overgangsperiode was bedoeld om buitenlandse bedrijven met reële binnenlandse economische activiteiten voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan de richtlijn, om derde landen (waaronder Amerika) de mogelijkheid te bieden hun wetgeving te wijzigen, en vanwege de negatieve impact van het richtlijnvoorstel voor Nederland. Het Nederlandse vestigingsklimaat wordt door de richtlijn minder aantrekkelijk, in het bijzonder voor Amerikaanse multinationals, en kan daardoor leiden tot aanzienlijke verliezen aan investeringen en werkgelegenheid.

 

De Eerste Kamer benadrukte in december nog de negatieve effecten van ATAD2, maar Minister Dijsselbloem van Financiën is onder druk van de Tweede Kamer – die met een recente motie de regering heeft verzocht om in Europees verband in te stemmen met de voorgestelde implementatiedatum − gezwicht. De implementatiedatum van 1 januari 2020 is een feit. Een latere datum is echter mogelijk voor specifieke structuren, zogenoemde ‘reverse hybrids’. Lidstaten mogen hiervoor een ingangsdatum van 1 januari 2022 hanteren, maar Minister Dijsselbloem heeft al laten doorschemeren daar geen gebruik van te maken en dat is opvallend. Een voor Nederland belangrijke ‘reverse hybrid’ is namelijk de bij Amerikaanse multinationals populaire CV/BV-structuur.

Einde CV/BV-structuur

“Bij een CV/BV-structuur is sprake van een mismatch met een hybride entiteit”, aldus Smit, “waardoor winst tussen wal en schip valt. De Amerikaanse multinational kan in de VS, met de ‘check-the-box’ regeling, ervoor kiezen om de vennootschap als niet-transparant aan te merken. Hierdoor worden bijvoorbeeld royaltybetalingen vanuit Nederland, in de VS niet in de heffing betrokken. Er is weliswaar een belastingclaim, maar die is tot in lengte van dagen uit te stellen. Nederland belast de winst ook niet, omdat dit is voorbehouden aan de VS. Met ATAD2 is deze ‘deduction/no inclusion’ vanaf 1 januari 2020 verleden tijd. Als winst niet belast wordt in het vestigingsland van het hoofdkantoor (Amerika), dan moet Nederland volgens de hoofdregel belasting gaan heffen door aftrek van de royalty te weigeren. Overigens kan de hele Europese ‘hybrid mismatch’ discussie als snel achterhaald zijn als de Amerikaanse president Trump op fiscaal gebied zijn verkiezingsbelofte van ‘America first’ gaat inlossen. Dan zal naar verwachting bijheffing in de toekomst in de VS plaatsvinden, wanneer Amerikaanse bedrijven hun in het buitenland opgepotte en onbelaste winsten moeten terughalen. Linksom of rechtsom is dan het fiscale lot van de CV/BV-structuur in Nederland bezegeld.”

[ Bron: Redacteur Marit Muller ] @Taxlive